Gravminnene ved Ingeborgrud kirke er nå på nett

Gravminnene ved Ingeborgrud kirke er nå på nett

Publisert av Dag Harald Liberg den 06.11.13. Oppdatert 17.01.17.

Registrering og fotografering er gjort som et samarbeid mellom Skogbygda Historielag – «Oppi her» ved Gerd Husås og fotoutvalget i Raumnes Historielag ved Dag H. Liberg.  Grunnlaget for registreringen er levert av kirkevergen. Gravminne ved Ingeborgrud

Registreringen av gravminner er et prosjekt som ble satt i gang av DIS Norge i 2004.  Formålet med gravstedsregistreringen er blant annet å gjøre det lettere for slektsforskere å finne ut hvor navngitte personer er gravlagt, og å finne fødsels- og dødsdato til avdøde slektninger når muntlige kilder eller nyere kirkebøker ikke er tilgjengelige.  Det er også viktig å ta bilder av gravminnene før de eventuelt blir slettet.

 • Auli – 645 graver registrert, men under fotografering av DIS-medlem.
 • Fenstad – 1537 graver ferdig registrert og fotografert
 • Horgen – 15 graver ferdig registrert og fotografert
 • Ingeborgrud – 1274 graver ferdig registrert og fotografert
 • Klodsbodding – 797 graver ferdig registrert.  Fotografering pågår i historielaget.
 • Nes – 2562  graver ferdig registrert og fotografert
 • Nes kirkeruiner – 37 graver – ferdig registrert og fotografert
 • Nordre Fenstad – 5 poster registrert med bilder.  Flere mangler. Oppdatering er sendt, men ikke lagt ut.
 • Rakeie – 26 poster registrert med bilder.
 • Udnes – 706 graver ferdig registrert, men under fotografering av DIS-medlem.
 • Årnes – 2620 graver ferdig registrert, men under fotografering av DIS-medlem.