Gravsteder i Nes

Det er 7 kirker og 11 kirkegårder i bygda.

Slekt og Data (tidl DIS Norge) startet i 2004 et prosjekt for å registrere og fotografere gravminner i Norge.   Selv om mange gravminner etter hvert fjernes, vil minnet kunne bevares som et bilde.  Registeret er også til god hjelp for slektsgranskere.
Link til databasen: Gravminner i NesAuli kirke
Auli kapell ble bygget med private midler 1904-05.  Men kommunen ville ikke overta bygningen og vedlikeholdet.  Den ble innviet 23. januar 1907, etter at Amund Hansen Aulie påtok seg ansvar for vedlikehold.  Først i 1957 tok Nes kommune over ansvaret.  Fra 1998 ble Udnes sogn delt, og kirka endret status fra kapell til kirke.
Adresse Hagavegen 398, 1929 AuliFenstad kirke
Fenstad ble bygget i 1702-03.
Adresse Huservegen 19, 2170 FenstadIngeborgrud kirke

Adresse Ingeborgrudvegen 42, 2164 SkogbygdaKlodsbodding kapell
Adresse Nedre Hagaveg 559, 2150 Årnes

Nes kirke
Adresse Kongsvingervegen 2232, 2160 Vormsund


Udenes kirke
Adresse Udnesvegen, 2150 Årnes

Årnes kirke
Adresse Kirkevegen 22, 2150 Årnes

I tillegg tar vi med
Nes kirkeruiner
Les mer om kirkeruinene her: wiki Nes kirke
Adresse Ullershovvegen, 2160 Vormsund
 

Gamle Nes. Foto: Gunnar Foseid, Dronegutta