Rettelser til Nes bygdebok

Det er utgitt fem bind av Nes bygdebok med gards- og slektshistorie.

Tittel: Nes på Romerike – Bind I, utgitt 1958, forfatter Thor Hexeberg
Gardshistorie Gardsnr. 1-44
Link til boka på Nasjonalbiblioteket bind 1

Tittel: Nes på Romerike – Bind II, utgitt 1961, forfatter Thor Hexeberg
Gardshistorie Gardsn. 45-90
Link til boka på Nasjonalbiblioteket bind 2


Tittel: Nes på Romerike – Bind III, utgitt 1964, forfatter Thor Hexeberg
Gardshistorie Gardsnr. 91-141
Link til boka på Nasjonalbiblioteket bind 3


Tittel: Nes på Romerike – Bind IV, ugitt 1968, forfatter Birger Kirkeby
Gardshistorie Gardsnr. 142 – 173
Link til boka på Nasjonalbiblioteket bind 4


Tittel: Nes på Romerike – Bind V, utgitt 1969, forfatter Birger Kirkeby
Gardshistorie Gardsnr.174-229 
Link til boka på Nasjonalbiblioteket bind 5

Side 9
Innhold. Drognes skal være side 562

 • Side 92
  Ole Jansberg og kone Thea var her før Karl Andersen og kone Anna.
 • Side 130
  Ole Olsen g.m. Marie Nilsd.  Barn: Marie er glemt
 • Side 224
  Møbelsnekker Harald Hansen fra Trangsrud skal være fra N. Smedsrud
 • Side 243
  Ole Olsen g.m. Johanne Olsd.  Barn: Oleane f. 1812, Ole f. 1814 er glemt (mange etterkommere her),
 • Side 225
  Ole Kristian Olsen (far Ole Eriksen) var 26 år da han giftet seg i 1851 med Gorine Olsd. Runni.  Runni er feil. Skal vel være Hovin, Fenstad.
 • Side 322
  Gorine Marie Nilsd. skal være Maren Gorine Nilsd.
 • Side 332Bilde_IV_side332
  Bildet er fra Trinborg, og ikke fra Trinborgholen
 • Side 338
  Sø. Langvasslia. Ole Kristoffersen og Kari Olsd. (Nilsd ?)  Kremmerstua S. Odal
  Barn: Marie f. 1838 er glemt (gift til Øvre Langvasslia s. 339)
 • Side 346
  u Trangsrud. Olaf Olsen g.m. Gina Markusd. ikke nevnt i det hele tatt.  Men nevnt på side 92.  Kom hit etter Olaf Olsen (til Hakadal).
 • Side 347
  Trinborg. Ole Eriksen fra TRinborg 1795-1877, g 1824 m Maria Kristiansd. Vestgardseie.  Barn: Ole Kristian (se neste), Engenret.  Så skal inn: Bere-Andrea f. 1831 g 1854 m Anders Persen Skøyen-eie.  Karen Henrikke f 1833, Maren f. 1836.  Så skal inn; Oline f. 1842
 • Side 347
  Trangsrud. Ole Eriksen g.m. Berte Maria Nilsd.  Barn: Berte Andrea skal ut.
 • Side 349
  Gulbrand Larsen f. ca 1811, g.m. Oline (Oleane) Olsd. fra Skøyenholen skal det stå.
  Olaf Nyhaug skal være Olaf Myrhaug
 • Side 351
  Mørkholtet. Ole Gulbransen f ca 1823 skal være ca 1833.  Birgit skal være Birger.
 • Side 359
  Hellåsen.   Siste setning strykes og bør innsettes under Høgåssetra.  Høgåssetra er eneste sted….
  Bjørndalen.  Lars Gulbrandsen g.m. Lisbet Pålsd.  Barn: Gulbrand f 1811, Anne-Marie f 1815, osv, Lisbet f 1818
 • Side 362
  Myrvika. Ole Andersen og Guri Nilsd. hadde 12 sønner ?
 • Side 367
  Henivangen.  Kristian Nilsen skal være Kristen.
 • Side 456
  Smeddalen. Anders Andersen f 1858 g.m. Oline Olsd.
  Barn: Olga f. 1893, … Adolf f 1895, … og inn Oskar f. 1901 g.m. Margit Rudolfsen
 • Side 586
  Karen Halvorsd. Bekken skal være Karen Pålsd. Bekken
 • Side 587
  Dalen. Anton Olsen g.m. Emma Augustd.  Barn: Ole f. 1885, osv Olga (Eng), Karl, Bjarne