Oversikt over matrikkelgårdene:

Gardshistorie bind I

 • Gnr 1 Bråeng
 • Gnr 2 Rud
 • Gnr 3 Li
 • Gnr 4 Ile
 • Gnr 5 Søndre Ile
 • Gnr 6 Staksvoll
 • Gnr 7 Valstad
 • Gnr 8 Nedre Valstad
 • Gnr 9 Børgen
 • Gnr 10 Rolstad
 • Gnr 12 Søndre Rolstad
 • Gnr 13 Hovin
 • Gnr 14 Grinder
 • Gnr 15 Nordre Fenstad
 • Gnr 16 Søndre Fenstad
 • Gnr 17 Huser
 • Gnr 18 Unnulstad
 • Gnr 19 Jerpstad
 • Gnr 20 Farset
 • Gnr 21 Holter
 • Gnr 22 Mellom-Holter (Vestre Holter)
 • Gnr 23 Østre Holter
 • Gnr 24 Veset
 • Gnr 25 Blekstad
 • Gnr 26 Horgen
 • Gnr 27 Strøm
 • Gnr 28 Låvegg
 • Gnr 29 Jonsrud
 • Gnr 30 Grinkelsrud
 • Gnr 31 Fosserud
 • Gnr 32 Brårud
 • Gnr 33 Skøyen
 • Gnr 34 Nordre Skøyen
 • Gnr 35 Bjørkomp
 • Gnr 36 Svnndal
 • Gnr 37 Våler
 • Gnr 38 Finnskot
 • Gnr 39 Berg
 • Gnr 40 Bjørnli
 • Gnr 41 Sandåker
 • Gnr 42 Nodre Sandåker
 • Gnr 43 Hogset
 • Gnr 44 Breen

Gardshistorie bind II

http://www.nb.no/nbsok/nb/7ad91ce3629d00d8df2fde8f8670a84e?index=2

 • Gnr 45 Nordby
 • Gnr 46 Flakstad
 • Gnr 47 Aurstad
 • Gnr 48 Rud
 • Gnr 49 Nordre Greni
 • Gnr 50 Søndre Greni
 • Gnr 51 Øvre Finnstad
 • Gnr 52 Børgerstua (Tronstua)
 • Gnr 53 Mellom-Finnstad
 • Gnr 54 Nedre Finnstad
 • Gnr 55 Tesen
 • Gnr 56 Øvre Henu
 • Gnr 58 Nedre Henu
 • Gnr 59 Vormsund / Skulsrud
 • Gnr 60 Kjølstad
 • Gnr 61 Hønsedalen
 • Gnr 62 Åmot
 • Gnr 63 Skredderstua
 • Gnr 64 Store Fenstad
 • Gnr 65 Lille Fenstad
 • Gnr 66 Nordre Vågstad
 • Gnr 67 Mellom-Vågstad
 • Gnr 68 Knebrøt
 • Gnr 69 Søndre Vågstad
 • Gnr 70 Bjørk / Ellingstad
 • Gnr 71 Haug
 • Gnr 72 Åmot
 • Gnr 73 Gulli
 • Gnr 74 Nedre Røtnes
 • Gnr 75 Østre Røtnes
 • Gnr 76 Vestre Røtnes
 • Gnr 77 Søndre Røtnes
 • Gnr 78 Vansum
 • Gnr 79 Bøler
 • Gnr 80 Tveithaug
 • Gnr 81 Nodre Fyri
 • Gnr 229 Søndre Fyri
 • Gnr 82 Leir
 • Gnr 83 Nes / Disen
 • Gnr 84 Nordre Ullershov
 • Gnr 85 Søndre Ullershov
 • Gnr 86 Nordre Vormnes
 • Gnr 87 Søndre Vormnes
 • Gnr 88 Vormsund med Taterud
 • Gnr 89 Rommen
 • Gnr 90 Hovin

Gardshistorie bind III

http://www.nb.no/nbsok/nb/f78cb1215defde157792b6b8d2e3e283?index=0#5

 • Gnr 91 Rakkestad
 • Gnr 92 Brustad
 • Gnr 93 Esval
 • Gnr 94 Vestre Åvol
 • Gnr 95 Østre Åvol
 • Gnr 96 Arnestad
 • Gnr 97 Fuglerud
 • Gnr 98 Bjørke
 • Gnr 99 Katterud
 • Gnr 100 Ilang
 • Gnr 101 Unes
 • Gnr 102 Leirenga
 • Gnr 103 Skålerud
 • Gnr 104 Fosserud
 • Gnr 105 Eggum
 • Gnr 106 Hjellum
 • Gnr 107 Vøyen
 • Gnr 108 Stor-Sundby
 • Gnr 109 Lille Sundby
 • Gnr 110 Rustad
 • Gnr 111 Vestre Greni
 • Gnr 112 Øste Greni
 • Gnr 113 Rønnål
 • Gnr 114 Opsal
 • Gnr 115 Fyri Seterskog
 • Gnr 116 Rud Seterskog
 • Gnr 117 Usjø Seterskog
 • Gnr 118 Murukoll
 • Gnr 119 Ilangseter
 • Gnr 120 Gusterudseter
 • Gnr 121 Sjøli
 • Gnr 122 Sjøli
 • Gnr 123 Ersrudseter
 • Gnr 124 Ingeborgrud
 • Gnr 125 Østre Dystland
 • Gnr 126 Vestre Dystland
 • Gnr 127 Togstad
 • Gnr 128 Ås
 • Gnr 129 Bårhaug
 • Gnr 130 Grønnlia
 • Gnr 131 Skårer
 • Gnr 132 Skarning
 • Gnr 133 Bollerud
 • Gnr 134 Hunstad
 • Gnr 135 Skogerenga
 • Gnr 136 Oppåker
 • Gnr 137 Frogner
 • Daskerud
 • Gnr 139 Lille Herberg
 • Gnr 140 Store Herberg
 • Gnr 141 Bjertnes

Gardshistorie bind IV

 • Gnr 142 Eie
 • Gnr 143 Sandåker
 • Gnr 153 Smedsrud
 • Gnr 144 Funni
 • Gnr 145 Branderud
 • Gnr 146 Yn
 • Gnr 147 Henni
 • Gnr 148 Nordre Husmo
 • Gnr 149 Søndre Husmo
 • Gnr 150 Løken
 • Gnr 151 Nordre Folmo
 • Gnr 152 Søndre Folmo
 • Gnr 153 Folberg
 • Gnr 154 Rud
 • Gnr 155 Nedre Skøyen
 • Gnr 156 Øvre Skøyen
 • Gnr 157 Vennevål
 • Gnr 158 Auli
 • Gnr 159 Runni Skog
 • Gnr 160 Østgarden
 • Gnr 161 Vestgarden
 • Gnr 162 Hunstad
 • Gnr 163 Lundberg
 • Gnr 164 Skreksrud
 • Gnr 165 Fossum
 • Gnr 166 Kjus
 • Gnr 167 Runni
 • Gnr 168 Årnes
 • Gnr 169 Drognes
 • Gnr 170 Fjuk
 • Gnr 171 Åserud
 • Gnr 172 Grue
 • Gnr 173 Bergsødegarden

 

Gardshistorie bind V

 • Gnr 174 Nordre Brauter
 • Gnr 175 Søndre Brauter
 • Gnr 176 Folvell
 • Gnr 177 Nordre Bodding
 • Gnr 178 Vestre Bodding
 • Gnr 179 Østre Bodding
 • Gnr 180 Nyhus
 • Gnr 181 Jernsideenga
 • Gnr 182 Lund
 • Gnr 183 Stensbodding
 • Gnr 184 Smedsbodding
 • Gnr 185 Klodsbodding
 • Gnr 186 Stahaug
 • Gnr 187 Tveiten
 • Gnr 188 Stubberud
 • Gnr 189 Hammerstad
 • Gnr 190 Finnholt Eng
 • Gnr 191 Bråten
 • Gnr 192 Finnholt
 • Gnr 193 Fjell
 • Gnr 194 Brandstorp
 • Gnr 195 Munkerud
 • Gnr 196 Elvenga
 • Gnr 197 Aulibråten
 • Gnr 198 Grøndalen
 • Gnr 199 Vestre Auli
 • Gnr 200 Østre Auli
 • Gnr 201 Søndre Auli
 • Gnr 202 Ovri
 • Gnr 203 Kjensmo
 • Gnr 204 Foss
 • Gnr 205 Skirset
 • Gnr 206 Huser
 • Gnr 207 Rustad
 • Gnr 208 Rånås
 • Gnr 209 Rud
 • Gnr 210 Hofsrud
 • Gnr 211 Henni
 • Gnr 212 Flakstad
 • Gnr 213 Horgen
 • Gnr 214 Søndre Frøyhov
 • Gnr 215 Nordre Frøyhov
 • Gnr 216 Presterud
 • Gnr 217 Berg
 • Gnr 218 Frogner
 • Gnr 219 Vesle-Hvam
 • Gnr 221 Store-Hvam
 • Gnr 220 Tomter
 • Gnr 222 Nordre Udnes (dvs Søgarn Udnes)
 • Gnr 223 Søndre Udnes (dvs Nordgarn Udnes)
 • Gnr 224 Store-Strøm
 • Gnr 225 Østre Strøm
 • Gnr 226 Vesle-Strøm
 • Gnr 227 Østre Mørdre
 • Gnr 228 Vestre Mørdre

 

 

Fra Liv Ofsdahl:

http://www.lofsdal.net/places-oneletter.php?offset=2&tree=slektami&psearch=Nes%2C+Akershus