ARKIVET BESTÅR AV EN DEL DOKUMENTER FRA PERIODEN 1790 - FREM TIL I DAG.

DET INNEHOLDER PRIVATARKIVER, FORENINGSARKIVER, FORRETNINGSARKIV OSV.

HER PÅ DENNE SIDEN LEGGER VI UT SKANNET MATERIALE AV DE DELENE SOM VI SYNES ER EKSTRA SPENNENDE OG SOM VI GJERNE  VIL DELE MED DET STORE PUBLIKUM.

DET SKANNEDE MATERIALET VIL DERE FINNE NEDERST PÅ SIDEN UNDER DOKUMENTER.

VI HAR LAGET GRUPPERINGER SLIK AT DET SKAL BLI LETTERE Å FINNE DOKUMENTER SOM HØRER SAMMEN.

DET LOKALHISTORISKE ARKIVET HAR FÅTT TILLATELSE TIL Å SKANNE INN OG PUBLISERE PÅ RIKSARKIVETS PLATTFORMER, MEN PÅ GRUNN AV ØKONOMIEN I DETTE HAR VI LAGT DET LITT PÅ IS.