ARKIVET BESTÅR AV EN DEL DOKUMENTER FRA PERIODEN 1790 - 2020.

DET INNEHOLDER PRIVATARKIVER, FORENINGSARKIVER, MEIERIARKIVET OSV.

HER PÅ DENNE SIDEN LEGGER VI UT SKANNET MATERIALE AV DE DELENE SOM VI SYNES ER EKSTRA SPENNENDE OG SOM VI GJERNE  VIL DELE MED DET STORE PUBLIKUM.

DET SKANNEDE MATERIALET VIL DERE FINNE NEDERST PÅ SIDEN UNDER DOKUMENTER.

VI HAR LAGET GRUPPERINGER SLIK AT DET SKAL BLI LETTERE Å FINNE DOKUMENTER SOM HØRER SAMMEN.

 

NÅ HAR VI NETTOPP LAGT UT NOEN DOKUMENTER FRA BOTSFENGSELETS FANGELEIR PÅ RØD.