Kirkebøkene finnes avfotografert på microfilm i biblioteket på Årnes.  Historielagets medlemmer har lært seg de ulike presters håndskrift, og maskinskrevet fra disse mikrofilmene.

Historielaget har drevet med registrering, lesing, tolking og maskinskriving av innholdet i Kirkebøkene fra microfilm for Nes i Akershus.  Historielaget har også sørget for scanning til PDF-filformat, og utgivelse av CD med disse sidene.