Dag Harald Liberg style=

Dag Harald Liberg

Leder Slektshistorisk utvalg
Hilde Irene Hagen style=

Hilde Irene Hagen

Nestleder Utvalg for Nes Kirkeruiner
Bente Kværnes style=

Bente Kværnes

Sekretær
Karin Valen-Sendstad style=

Karin Valen-Sendstad

Kasserer
Heidi Schøyen Simensen style=

Heidi Schøyen Simensen

Styremedlem
Berit Ring style=

Berit Ring

Varamedlem Utvalg for Buneset
Elisabeth Thorgersen style=

Elisabeth Thorgersen

Varamedlem
Mette Engelsrud style=

Mette Engelsrud

Slektshistorisk utvalg
Jonny G. Granås style=

Jonny G. Granås

Slektshistorisk utvalg
Erik Grenaker style=

Erik Grenaker

Slektshistorisk utvalg
Ingar Johnsen style=

Ingar Johnsen

Slektshistorisk utvalg
Mads Dystlien style=

Mads Dystlien

Fotohistorisk utvalg
Glenn Arne Granheim style=

Glenn Arne Granheim

Fotohistorisk utvalg
Arnfinn Ringstad style=

Arnfinn Ringstad

Fotohistorisk utvalg
Margrethe Steen Hernes style=

Margrethe Steen Hernes

Arkivutvalg
Jan Erik Horgen style=

Jan Erik Horgen

Arkivutvalg
Per Ljøgodt style=

Per Ljøgodt

Arkivutvalg
Åsgeir Seland style=

Åsgeir Seland

Arkivutvalg
Jon Fyhri style=

Jon Fyhri

Utvalg for Nes Kirkeruiner
Inger Anderson Hagen style=

Inger Anderson Hagen

Utvalg for Nes Kirkeruiner
Tom O. Halvorsen style=

Tom O. Halvorsen

Utvalg for Buneset
Steinar Johansen style=

Steinar Johansen

Utvalg for Buneset
Org style=

Org

Web-ansvarlig