Neders på siden finnes en detaljert oversikt over hvilke dokumentskapere vi til enhver tid har ordnet og katalogisert i arkivet.

Dersom man åpner dokumentene under her vil man få en overordnet oversikt over hva vi har arkivert på den enkelte. Vi har prøvd å legge de under overskrifter, men det kan jo hende vi har bommet i forhold til hva andre mener så de ligger under noe annet nedover  på siden. Man får bare bla og nyte.

Fotografier er ikke ordnet på samme måte, men de fleste av de bildene som vi har digitalisert kan man finne på følgende side på Nes bibliotek:  Websøk (bib.no) (Rundt 900 bilder i mars 2024).

Vi har en mengde innleverte arkiver som ikke er ordnet enda, men her er en liste på hva det er.

 • Pinsemenigheten Betal (Haga)
 • Pinsemenigheten Betania (Årnes)
 • Nes Kristelige skolelag
 • Årnes kristelige skolelag
 • Yn veglag
 • Kataloger fra landbruksutstillinger
 • Familien Liberg (Vormsund landhandleri)
 • Oddvar Henning Nygård (Greni)
 • Nes sikringsradiolag
 • Seniordansen
 • Nes hagelag
 • Bodding melkelag
 • Haga Melkelag
 • Årnes melkelag og meieri
 • Ihle meieri
 • Vormen melkelag
 • Vormsund meieri
 • Aaland melkelag
 • Nes ishockeyklubb
 • Nes presseklubb
 • Nes lokalradio (Kassetter)
 • Romerike lokalsammenslutning av N.S.L.F
 • Friheim festivitetslokale
 • Håkon Finskud
 • Vestre Udnes arbeiderlag
 • Interjuver Funnefoss (Kassetter og avskrift)
 • Aarnes ungdomsforening
 • Maskinsentralen Årnes
 • Årnes samfunnshus
 • Funnefoss tresliperi (Under arbeide)
 • Funnefoss sliperiarbeiderforening
 • Nes O-lag
 • FAU Runni
 • Ljøgodt's garn
 • Nes bondekvinnelag
 • Nes bygdeboknemd
 • Skogbygda småbrukarlag
 • Østamoen arbeiderlag
 • Åsvangen treskelag
 • Skogbygda skog og land
 • Nes skog og land
 • Akershus småbrukarlag
 • A/S Vormen
 • Nes bygningsarbeiderforening
 • Nes folkeakademi
 • Foreningen Norden
 • Norman Peter Finn Sundt (1922-2005)

Lokalhistorisk arkiv har også en egen Facebokside som du finner her: Lokalhistorisk arkiv for Nes på Romerike.

For kontakt og videre opplysninger: Per Ljøgodt, 922 64 088, per.ljogodt@hotmail.com