Lokalhistorisk arkiv har tilhold i det gamle bankhvelvet under blomsterbutikken i Amfisentret på Årnes, og har åpent en kveld i måneden. Disse dagene annonseres via historielagets nettsider (Aktivitetskalender) og Facebook.

Lokalhistorisk arkiv har også en egen Facebokside som du finner her: Lokalhistorisk arkiv for Nes på Romerike.

Det vil på disse kveldene være mulig å lese dokumenter som vi har i arkivet (såfremt disse ikke er klauserte)  INGEN DOKUMENTER LÅNES UT.  Under bildet finner du en liste som inneholder alle arkivlistene våre. Klikk på denne for å få en detaljert liste over innholdet hos den enkelte arkivskaper.

Lokalhistorisk arkiv har som intensjon å ta vare på Nes historien for ettertiden, og vi tar imot alt av «gamle» papirer, protokoller og fotografier fra privatpersoner og lag/foreninger.  Ingen saker er for «unge» og ingen er uinteressante.

Den som leverer inn materialet bestemmer om alt eller deler av dette skal sperres for innsyn, og eventuelt i hvor lang periode. Innleverer får kvittering for det innleverte materialet, og eventuelle klausuler og eierforhold blir notert på innleveringsbilaget.

Dersom eksisterende lag / foreninger ønsker å leie arkivplass hos oss er dette mulig.  Det er smart å ha alt på et trygt sted. Prisen for dette er en årlig pris på kr. 110,- pr hyllemeter (ink. mva).

For kontakt og videre opplysninger: Per Ljøgodt, 922 64 088, per.ljogodt@hotmail.com