Lokalhistorisk arkiv har tilhold i det gamle bankhvelvet under blomsterbutikken i Amfisentret på Årnes, og har åpent en kveld i måneden. Disse dagene annonseres via historielagets nettsider og Facebook.

Det vil da være mulig å lese dokumenter som vi har i arkivet (såfremt disse ikke er klauserte)  INGEN DOKUMENTER LÅNES UT.

Lokalhistorisk arkiv har som intensjon å ta vare på Nes historien for ettertiden, og vi tar imot alt av «gamle» papirer, protokoller og fotografier fra privatpersoner og lag/foreninger.  Ingen saker er for «unge» og ingen er uinteressante.

Den som leverer inn materialet bestemmer om alt eller deler av dette skal sperres for innsyn, og eventuelt i hvor lang periode. Innleverer får kvittering for det innleverte materialet, og eventuelle klausuler og eierforhold blir notert på innleveringsbilaget.

Dersom eksisterende lag / foreninger ønsker å leie arkivplass hos oss er dette mulig.  Det er smart å ha alt på et trygt sted. Prisen for dette er en årlig pris på kr. 110,- pr hyllemeter (ink. mva).

For kontakt og videre opplysninger: Per Ljøgodt, 922 64 088, per.ljogodt@hotmail.com


INNHOLD I ARKIVET PR. APRIL 2020.

 

 • Aarnes avholdslag.
 • Aarnes høvleriarbeiderforening. avd.101.
 • Aulie misjonsforening.
 • Bodding kirkeforening.
 • Botsfengslets fangeleir på Rød.
 • Brauter driftskredittlag.
 • Brustad, Carl.
 • Coop Romerike SA.
 • Colstrup, Jens.
 • Dambygg i Nes.
 • Damler, Eline Menen.
 • De eldres boligspareklubb.
 • Det Norske misjonsselskap.
 • Dissi Nes (Musikk cd).
 • Eide, Ottar.
 • Eide, Solveig Tomine.
 • Elvefestivalen.
 • Esval gård.
 • Fenstad fattigstyre.
 • Fenstad skiklubb.
 • Fenstad sykepleieforening.
 • Finchenhagen, Charlotte Amalie. (Gravferd).
 • Fjuk vel / Fjuk beboerforening.
 • Flakstad sanitetsforening.
 • Folkets hus, Opaker.
 • Fredriksen, Ole Kristian (En krigsseilers liv og historie).
 • Frigjøringsjubileet 1995.
 • Friheim.
 • Funnefoss arbeiderforening.
 • Funnefoss sliperiarbeiderforening.
 • Funnefoss ungdomskorps.
 • Granmo, Mina Emilie.
 • Gårds- stedsnavn i Nes.
 • Haga arbeiderungdomslag.
 • Lensmann Hans Haga (Veger og bruer i Nes).
 • Hagasund skog og landarbeiderforening.
 • Hagasundet sundsted.
 • Hagen, Aksel.
 • Hauge, Fogd Erik.
 • Hjemmefronten/Milorg. (KUN INNSYN FOR HISTORIKERE ETC)
 • Hjemmestyrkene i Nes. (1940-1945).
 • Horgen, Jan Erik.
 • Hvam idrettslag.
 • Hvam Landbruksskole.
 • Hvamsrevyen.
 • Ihle sanitetsforening.
 • Ingeborgrud, Anne Olaug
 • Jerpestad Sanitetsforening.
 • Jerpestad og Ihle sanitetsforening.
 • Johansen, Ottar (Musikk Cd)
 • Kartruller med sager, husmannsplasser, dammer og setre.
 • Kjeldsmoen, Marita.
 • Kjussetervegen.
 • Klodsbodding kapell.
 • Leger i Nes.
 • Lillebråten, Margot
 • Lillerommen.
 • Lillevold, Arve (Nes sang).
 • Ljøgodt, Elin.
 • Ljøgodt, Per.
 • Lohrbauer, Maren.
 • Lundsbråten, Johan.
 • Mahognytræets sang.
 • Milorg/Hjemmefronten (KUN INNSYN FOR HISTORIKERE ETC)
 • Møllene i Sagstuåa.
 • Mørdre kvinneforening. (Misjonsforening).
 • Mørdre sanitetsforening.
 • Nei til EF/EU.
 • Nes 4 H.
 • Nes 1905.
 • Nesbu'n (Musikk LP).
 • Nes arbeiderforening/Kulmoens småbrukarlag.
 • Nes Auf.
 • Nes Aul.
 • Nes Bondelag. (sang).
 • Nes bondekvinnelag.
 • Nes bygdebok.
 • Nes bygdeboknemd.
 • Nes bygdeungdomslag.
 • Nes bygningsarbeiderforening.
 • Nes eldreklubb. (DELVIS SPERRET FOR INNSYN)
 • Nes Forenede Bilruter.
 • Nes Husflidslag.
 • Nes Kameraklubb (cd m/fotografier).
 • Nes kirke.
 • Nes kommune.
 • Nes kristelig folkeparti.
 • Nes kristelig folkeparti ungdomsgruppa.
 • Nes Landbrukslag.
 • Nes Prestegård.
 • Nes provianteringsraad Aarnes.
 • Nes reiselivslag.
 • Nes revy- og amatørteater. (fotografier og VHS opptak).
 • Nes Sag og Høvleri.
 • Nes samorg.
 • Nes skolekorps (DVD).
 • Nes turnforening.  (Dokumenter, fotografier, turndrakter).
 • Nes venstre.
 • Norges geografiske oppmåling.
 • Norges vassdrags og eliktrisitetsverk.
 • Opaker skole (musikk cd).
 • Opakermoen arbeiderlag.
 • Opakermoen folkebad.
 • Opakermoen Kvindeforening.
 • Pekò, Madelen Kjeldsmoen.
 • Pensjonistuniversitetet i Nes.
 • Pakkhuset (Musikk Cd).
 • Raumnes Historielag.
 • Raumnes musikkforening.
 • Rimstad, Torleiv.
 • Ring, Berit.
 • Ring, Ellen.
 • Romerike Radio (Kassetter).
 • Romerikstakken.
 • Runnisaga velforening.
 • Rød, Magnus.
 • Røsåsen.
 • Sager i Nes.
 • Sanger om Nes.
 • Skogbygda.
 • Skolevesnet i Nes.
 • Skreppenga/Snekkerstua.
 • Slageravisen Nes (kassett).
 • Smith, Steinar.
 • Svanfoss.
 • Søberg, Otto Doktor.
 • Tomter, Georg.
 • Torsonstusaga.
 • Tranum, Borghild.
 • Treskelag i Nes.
 • Tysklandsbrigadens veteranforening.
 • Udnes menighetskor.
 • Udnes og Årnes menighetskor.
 • Udnesseter, Halvor (Cd med dikt).
 • Ungdomskvelder på Årnes samfunnshus.
 • Uvesund vel.
 • Utdanningsforbundet i Nes.
 • Valen-Sendstad, Olav.
 • Verkstedarbeiderne i Nes.
 • Vestre Udnes bondekvinnelag.
 • Vestre Udnes forsamlingshus.
 • Viken Olav.
 • Vormsund meieribolag.
 • Vøien og Opaker skog og landarbeiderforening.
 • Vøien sanitetsforening.
 • Walstad, Ole Kristensen.
 • Westby Smia.
 • Østranden småbrukarlag.
 • Årnes arbeiderkvinnelag.
 • Årnes arbeiderungdomslag.
 • Årnes Glassmagasin.
 • Årnes Huseierforening.
 • Årnes inner wheel klubb.
 • Årnes Jern og metallarbeiderforening avd.170.
 • Årnes lille misjonsforening.
 • Årnes Meieri.
 • Årnes menighetskor.
 • Årnes Sanitetsforening (DVD).
 • Årnes sjømannsmisjon.
 • Årnes skole.
 • Årnes unges misjonsforening.
 • Årnes videregående skole. (Husmorskolen).
 •  

  OVERSIKT OVER FANER DEPONERT I ARKIVET

  BREDE FANER

  HYLLE NR

  HVILKE FANER ER PÅ DEN ENKELTE HYLLE

  5

  HUSMO SKOLE

  4

  FRAMTUN OG BODDING SKOLE.

  HUSMO SKOLE.

  ØSTGÅRD SKOLE.

  3

  BRÅRUD SKOLE.

  VESTSIDEN SKOLE.

  VORMSUND SKOLE.

  FRAMTUN OG AULI SKOLE.

  2

  VORMSUND SKOLE.

  ÅRNES SKOLE 1921.

  ÅRNES SKOLE 1958.

  NORGE FOR FOLKET.

  1

  GRENI SKOLE.

  RUNNI SKOLE.

  NES FRAMHALDSSKOLE.

  VØYEN SKOLE.

  SMALE FANER

  HYLLE NR

  HVILKE FANER ER PÅ DEN ENKELTE HYLLE

  2

  NES TURNFORENING.

  OPAKER SKOLE

  1

  OPAKER SKOLEKORPS.

  OPAKER SKOLEKORPS.

  FUNNEFOSS UNGDOMSKORPS.

  OPPAKER SKOLE.

I tillegg har vi fått innlevert fotografier og gjenstander av enkeltpersoner