Årsmelding fra fotohistorisk utvalg 1985

Årsmelding fra fotohistorisk utvalg 1985

Publisert av Rolf H. Nordli den 21.01.86. Oppdatert 05.01.17.

Utvalget har bestått av
Rolf Nordli, leder
Helge Berg
Johan Solbakken
Kjell Aasum
med tiltredende medlemmer valgt av Nes kulturstyre
Anne Marie Ramstad
Håkon A. Sukke

Utvalget har hatt to møter i denne perioden. (Dessuten ble det innkalt til møte 2.10.)

Aktiviteten ellers har vært slik:

Kurs i fotoregistrering over 4 kvelder ble holdt i Nes biblioteks lokaler 1 februar/mars – lærere var Liv Hilde Boe oq Trond Bjorli fra Forbundsmuseet i Akershus. Det var 1 alt 20 deltakere, og 16 av disse deltok «minst to kvelder» og ble antatt som fotoregistrator.

Et fotoregistreringsmøte ble holdt på Ihle sanitetshus 14. mars og ca. 30 bilder ble registrert.  Utover våren var flere registratorer aktive på egen hånd, og i alt kom tallet på registrerte bilder opp i 277. Bildene er særlig fra områdene Fenstad øst og Haga.

Den fototekniske siden er ivaretatt av Forbundsmuseet i Akershus, som dessverre prioriterte andre oppgaver høsten 1985, og derfor måtte også vår registrering stilles midlertidig i bero.

For utvalget – Fenstad den 21. januar 1986
Rolf Nordli