Bokgave og æresmedlem

Bokgave og æresmedlem

Publisert av Dag Harald Liberg den 20.03.15. Oppdatert 08.01.17.

Tekst og foto: Frits Wahlstrøm

150 husmannsplasser

– Jeg var invitert for å orientere om husmannsvesenet Fenstad, men så ble jeg utropt til æresmedlem. Jeg ante ikke noe på forhånd, og ble både overrasket, glad og rørt, sa 86 år gamle Roald Aarhus, etter at han fikk diplomet overrakt av historielagets gjenvalgte leder, Berit Ring.

Aarhus fikk hedersbevisningen for sitt mangeårige arbeid med husmannsvesenet i Fenstad. Han er eneste gjenlevende medlem i en vennegjeng som kalte seg Østre Fenstad Historielag, opprettet i 1989. Basert på folketellingene fra de tidligste tider registrerte medlemmene i laget 150 husmannsplasser i Fenstad. Alt skriftlig materiell har laget nå overbrakt til Tom Halvorsen fra Årnes, som er leder i Romerike Historielag.

 

Deltagermedaljen  

Åge Aulie (81) var den siste leder av Grenseloser og kureres forening, som ble etablert i 1967 og nedlagt i 2012. Han har etter at foreningen opphørte, samlet og utgitt samtlige av medlemsbladene i bokform. Finansieringen ble sikret ved statlig bidrag på 170 000 kroner. Støtten holdt til trykking og innbinding av eksklusive 130 eksemplarer med en pris på 1300 kroner per bok.

En murstein av en bok er det blitt, og Aulie fortalte at den er gitt som gave til samtlige av forsvarets muséer i Norge. En bok skal også foræres til kong Harald. I tillegg til Raumnes Historielag vil også Nes bibliotek bli tildelt en bok.

– Vi opplevde at grenselosene og kurererne ikke ble kvalifisert til å få deltagermedaljen. De som deltok i krigshandlinger og skjøt mennesker fikk medalje, mens de som reddet mennesker ble holdt utenfor. Nå er det besluttet at de kan få medaljen, men nesten ingen er i live lenger, sa Aulie under sin orientering om boken. Han ledet foreningen i mange etter sin far, Einar Aulie.