Kulturminnepris til Torbjørn Nilsen på årsmøtet

Kulturminnepris til Torbjørn Nilsen på årsmøtet

Publisert av Dag Harald Liberg den 15.03.17. Oppdatert 16.03.17.

Raumnes Historielag avholdt sitt årsmøte onsdag 5. mars på Pakkhuset på Årnes.  Leder Berit Ring ønsket velkommen til 42 medlemmer, og overlot ordet til møteleder Jan Erik Horgen.

Alle innstillinger fra valgkomite og styret ble godkjent uten merknader slik det ble lagt frem av de fremlagte årsmøtepapirer (se egen artikkel med innkalling til årsmøte). 
Hele hovedstyret fortsetter i sine verv.

 

Foruten vanlige årsmøtesaker ble Raumnes Historielag sin pris for kulturminnevern tildelt Torbjørn Nilsen.  Han har gjennom mange år tatt vare på og formidlet kulturhistorie i sine anlegg ved Trangsrud, på Drakonrud og især i hallen på Svarverud, og som kulturbærer i sitt yrke.

 

Tom Halvorsen, leder i Romerike Historielag, delte ut Romerike Historielag sitt hederstegn til Mari Marstein og Tom Jøran Bauer for deres innsats for lokalhistorien.  De har formidlet historie i 35 år i sitt virke på Gamle Hvam.

 

I pausen sørget arrangementskomiteen for kaffe, snitter og kringle.  Etter pausen fikk vi høre Kjell A. Wang fortelle om hvordan Pakkhuset var da han arbeidet i Jernbanen.  Kjell startet i jernbanen i oktober 1952.  Og etter å ha gått gradene ble han etter hvert fullmektig på Årnes.  Pakkhuset hadde da inngang til ekspedisjonen på enden nærmest jernbanestasjonen.  Her var det trapp opp til 2. etg hvor lokfører kunne overnatte for å være klar til første avgang på morgenen.  Ved inngangen var også ekspedisjonen som administrerte alt gods som gikk inn og ut av terminalen.  Alt gods ble håndtert manuelt.  Ei sekketralle med jernhjul og ei firehjulstralle med gummihjul var eneste avlastning for tunge løft og bæring.  Det sies at terminalen var Europas kaldeste.  Med portene åpne på begge sider ved lossing i -20oC var dette en kald fornøyelse.  Kjell fortalte flere artige episoder som fant sted på Pakkhuset.  En var om en eske som hadde blitt fuktig fordi noe av innholdet var knust.  Lukten tilsa at dette var hjemmelaget drikke, og mottakeren var ikke interessert i å fylle ut skjema for å få erstatning.  Og det blir artige minner av å frakte elefanter, kongler og griser.

 

Etterpå fikk vi høre Jon Troli fortelle om Nes Blues Club sitt arbeid for å få Pakkhuset fra å være et bygg ned rivningsvedtak til å bli et samlingssted for musikk hvor store artister verdsetter miljøet både musikalsk og på andre måter.  Pakkhuset hadde åpning 7. desember 2012 etter tusenvis av dugnadstimer.  Lokalene er i daglig bruk til øvinger, og det er konserter så ofte som en forening basert på frivillig innsats klarer.