Kveldsvandring Hvamseterområdet

Kveldsvandring Hvamseterområdet

Publisert av Dag Harald Liberg den 06.06.11. Oppdatert 07.01.17.
Til medlemmer i Raumnes Historielag.
Mange er sikkert i gang med å planlegge sommerens utflukter. Vi minner om turene til Raumnes Historielag:
Fredag 24. juni kl 19.00: Kveldsvandring i Hvamseterområdet, oppmøte i Badstudalen ved sideveg til Hvamsmovegen, merket avkjørsel – se vedlagte annonse