Møte slektshistorie-gruppa

Møte slektshistorie-gruppa

Publisert av Jan Erik Horgen den 28.10.85. Oppdatert 05.01.17.

2162  Brårud, 28. oktober 1985

Til deltakerne på historielagets slektsmøter. Høstmøtet vårt blir holdt tirsdag 12. november 1985 kl. 19.00

i Nes Rådhus, møterommet i underetasjen. Vi fortsetter forsøkene på å løse felles problemer i slektsgranskinga – om aner og slektninger. Noen satte opp «spørrelister» sist, som Oskar Kjensli har reinskrevet, se vedlagte kopier. Ta med slektsnotater og aktuelle bøker. Ta gjerne med slektsinteresserte venner og bekjente – vi kan gjerne bli flere på møtene. Har noen spesielle ønsker om emner vi kan ta opp på møtene? Vi tar gjerne en «plenums-del» for å drøfte generelle spørsmål, men fortsetter ellers i smågrupper som før.

Slektsgranskingskurs (innføring i slektsgransking), arrangert av BSF Nes, tar til på Jerpestad skole tirsdag 5. november kl. 19.00 – lærer Thor Hexeberg. Vanlig kurskveld blir mandag, men kan også innrettes noe etter deltakernes ønsker. I alt 4 kurskvelder. Påmelding til Jan E. Horgen, tlf 909131.

Velkommen til møte og kurs!

Med helsing
Jan E. Horgen