Romanifolkets kulturminner

Romanifolkets kulturminner

Publisert av Dag Harald Liberg den 03.05.24.

Kan du hjelpe med romanifolkets/taternes kulturminner i Nes ?  Romanifolket/tatere har røtter i Norge fra 1500-tallet, og deres kultur har satt spor i Norge og Europa ellers, men historien deres er lite dokumentert. 

Romanifolk/tatere ved Rånåsfoss 1941. Foto: Nasjonalbiblioteket.

Romanifolk/tatere har hatt en reisende livsform. De fulgte ofte faste ruter og la seg der de visste de ble tatt vennlig imot. De reisende til lands hadde hest og vogn, og i nyere tid bil. De hadde faste liggeplasser, og overnattet ved og på skysstasjoner. Etter hvert benyttet de seg av campingplasser. Fra slutten av 1800-tallet satte myndighetene inn drastiske tiltak for å få slutt på den reisende livsformen. Det ble blant annet etablert arbeidsleire hvor gruppen skulle fornorskes og lære å bli bofaste. Barn ble tatt fra foreldrene og plassert på barnehjem/fosterhjem. 

Innsamlingen er et ledd i Riksantikvarens nasjonale målsetting om å bevare minoriteters kulturminner og kulturmiljø. Du kan lese mer om dette her: riksantikvaren.no/kulturminner-kulturmiljo-og-kulturlandskap/nasjonale-minioriteters-kulturminner/tater-romani-kulturminner

Eksempler på kulturminner knyttet til Romanifolk/tatere som vi ønsker opplysninger om

  • Liggesletter, boplasser og vinterboliger
  • Overnattingssteder på skysstasjoner og på gårder
  • Kulturminner med tilknytning til reise med bil, hest og vogn, fartøy.
  • Kulturminner med tilknytning til næring, som smier, markedsplasser, blikk og kobberarbeid og handel
  • Kulturminner som kan knyttes til grensekryssende virksomhet.
  • Kulturminner knyttet til Norsk misjon for hjemløses arbeid
  • Minnesmerker mv.
  • Bygninger/institusjoner, som f.eks. tidligere barnehjem
  • Stedsnavn