Slektsforskerdagen lørdag 31. okt

Slektsforskerdagen lørdag 31. okt

Publisert av Dag Harald Liberg den 29.10.15. Oppdatert 08.01.17.


Det vil bli foredrag om:

– Når endene ikke møtes – Fortellinger om fattigdom.

– Kilder til de fattiges historie – Fattigvesenet og arbeidsanstalten

– De vanskelige historiene – om Landssvikarkivet

– Det vil også være minikurs i slektsforskning og Arkivportalen.

disputten_2015_3