Slektsgransking - bli med i lagets slektsgruppe

Slektsgransking - bli med i lagets slektsgruppe

Publisert av Jan Erik Horgen den 14.10.80. Oppdatert 05.01.17.

2162 Aurstad,
14.10.1980

Historielaget har flere "jern i ilden", men ønsker på denne måten å gi et tilbud til alle som har interesse for slektsgransking. Dersom tilstrekkelig mange melder seg, vil laget danne ei spesiell arbeidsgruppe for dette emnet.  Målet for gruppa er å stimulere den enkelte til best mulig resultat i granskingen.   Gruppa kan eksempelvis

  • arrangere studiering
  • organisere gjennomgang av kildemateriale
  • utveksle aktuelle opplysninger
  • spre kunnskap om og interesse for slektsgransking

Gruppa bør samles med jamne mellomrom og kan forøvrig arbeide slik den sjøl finner det praktisk.  Det skal ikke koste noe å være med - både lagsmedlemmer og andre kan melde seg.  Kontakt
Jan E. Horgen, 2162 Aurstad, tlf 909131 eller Rolf Nordli, 2175 Kampå, tlf 904312 i løpet av høsten.

For slektsinteresserte vil det utvilsomt være nyttig og interessant å delta på et studiekurs i slektsgransking.  Det er holdt flere slike i Nes.  Nært forestående er et kurs arrangert av Fenstad BSF med Thor Hexeberg som kursleder.  Kurset holdes på Jerpestad skole torsdagene og mandagene 30/10, 3/11, 6/11 og 10/11 kl. 18.00.  Det er åpent for alle interesserte.  Kursavgift kr. 40,- lærebok kr 48,-  Påmelding innen 24. oktober til Jan E. Horgen (adr. og tlf, se ovafor).