Vel møtt til kurskveld nummer tre

Vel møtt til kurskveld nummer tre

Publisert av Rolf H. Nordli den 10.03.85. Oppdatert 18.02.17.
Kort sagt tenker vi oss følgende framdrift for arbeidet:
  • 14. mars: Registreringsmøte i Ihle Sanitetshus, Fenstad. Hver husstand i kretsen vil få beskjed om møtet. Som registratorer her stiller fotoutvalget pluss de kursdeltakerne som frivillig melder seg. Disse vil på forhånd få tilsendt en registreringsveiledning.
  • 21. mars: Siste kurskveld. Noe av tida vil bli brukt til å orientere om organiserinq av reqistreringsarbeidet. Alle kursdeltakere som ønsker det vil bli godkjent som  registrator og få utfylt et fullmaktsskjema – det brukes til identifikasjon ved husbesøk. Registreringsveiledninq oq nødvendig skjema-materiell deles ut.
    Områdefordeling diskuteres – det er viktig at både fotoutvalget og «nabo-registratorer» kjenner den enkeltes arbeidsområde.
  • Ut året: Reqistratorene arbeider i nær kontakt med fotoutvalget.
    Utvalget holder møter omtrent hver fjerde uke – en møteplan skal utarbeides og gjøres kjent. Flere reqistreringsmøter (Bring-dine-bilder-møter) holdes – dette må planlegges etter hvert.

For fotoutvalget
Rolf Nordli