Vormsund - det gamle bygdesenter

Vormsund - det gamle bygdesenter

Publisert av Dag Harald Liberg den 21.10.19. Oppdatert 29.10.19.

Onsdag 6. november: Vormsund - det gamle bygdesenter

Lillerommen, Vormsund kl. 19.00, inngang m/servering kr. 200,-

 

Frits Wahlstrøm har i mange år arbeidet med historien til Vormsund, bygdesenter i Nes gjennom flere hundre år. Oldtidsvegen og Den Wingerske kongeveg gikk gjennom denne delen av bygda, blant annet beskrevet av biskop Jens Nilssøn helt tilbake til 1597. Vormsund var et senter med mange virksomheter helt opp til vår tid. Han fremfører sitt bildeforedrag: «Vormsund – fra bygdesenter til gjennomfartsåre».    

 

Torstein Fyhri, som i de siste åra har interessert seg for vår lokale veg- og samferdselshistorie, har samlet materiell og skrevet om utviklinga på området. Han vil fortelle om utviklinga av veger og trafikk i området rundt det gamle bygdesenteret gjennom de siste par hundre åra