HER ER EN OVERSIKT OVER BØKENE SOM VI HAR I ARKIVET.

VI ER TAKKNEMLIGE DERSOM VI KAN FÅ DONERT BØKER FRA NES ELLER SOM OMTALER NES.

 

BØKER SOM ER FRA NES...........

 

TITTEL

UTGITT

FORFATTER

 

Visjon & virkelighet

Venste i Nes i 100 år.

2011

Kjartan Rødland

 

Mennesker & kulturminner i Nes på Romerike.

Bind 1

2012

Frits Wahlstrøm

 

Jubileumshefte. 50 års markering som russ og artianer ved nes Gymnas 1967 - 2017

2017

Øystein Smidt

 

ÅRNES OG OMEGNS VEL GJENNOM 75 ÅR. 

1924 - 199

1999


 

Blomster - Nilsen i sorg og glede

2011 Frits Wahlstrøm
 Nes på Romerike. En liten bygdebok 1931Nes lærerlag 
 

Nes på Romerike.

Vekst og forandring.

Denne boken inngår som en del av de 9 bygdebøkene.

1998

Simen Flyen

 

Fossekraft gjennom 75 år.

Nes kommunale elektrisitetsverk

1919 - 1994

1994


 

Til vern om bygda.

Raumnes og Nes - samliv i 50 år.

2000

Kjartan Rødland

 

Gamle Nes glimt fra 1000 års historie

2011


 

Vannveier på Romerike.

1993

Åge Olav Olsen

 

Stubbeprat fra Nes

1978

Ingeborg Riiser

 

Glimt av livet på Skauen før 1950

Nes på Romerike

1989

Anne-Olaug Ingeborgrud

 

Tverrpolitisk bygdeliste i Nes.

Minneskrift over 20 vitale år i lokalpolitikken.

1987 - 2007

2011

Jon A.Barek

 

Krig og Fred.

Nes på Romerike.

Inngår i serien Bygdebok for Nes.

1996

Simen Flyen

 

Likningsboka for Nes i Akershus

1966


 

Likningsboks for Nes i Akershus

1973


 

Likningsboks for Nes i Akershus

1974


 

Likningsboks for Nes i Akershus

1978


 

Likningsboks for Nes i Akershus 

Møllene i Nes.

Korn og mel i bygdesamfunnet

2014

Thorbjørn Hæhre

 

Meieria i Bygdesamfunnet.

Nes på Romerike.

1987

Torleiv Rimstad

 

Nes på Romerike.

Informasjonsbok 1980 - 1983.

1980

Nes kommune

 

Store-Hvam.

Årsskrift for Gamle Hvam museum.

1984

1984

Gamle Hvams venner

 

Store-Hvam.

Årsskrift for Gamle Hvam museum.

1985.

1985

Gamle Hvams venner.

 

Store-Hvam.

Årsskrift for Gamle Hvam museum.

1986 - 1987

1987 Gamle Hvams venner
 

Store-Hvam.

Årsskrift for Gamle Hvam museum.

1988.

1988 Gamle Hvams venner
 

Store-Hvam.

Årsskrift for Gamle Hvam museum.

1989.

1989 Gamle Hvams venner
 

Store-Hvam.

Årsskrift for Gamle Hvam museum.

1991.

1991 Gamle Hvams venner

Nes på Romerike.

Bygdeboka bind 1.

Gardshistorie.

1958

Thor Hexeberg

Nes på Romerike.

Bygdeboka bind 2.

Gardshistorie.

1961

Thor Hexeberg

Nes på Romerike.

Bygdeboka bind 3.

Gardshistorie.

1964

Thor Hexeberg

Nes på Romerike.

Bygdeboka bind 4.

Gardshistorie.

1968

Birger Kirkeby

Nes på Romerike.

Bygdeboka bind 5.

Gardshistorie.

1969

Birger Kirkeby

Nes på Romerike.

Bygdeboka bind 6.

Bygdehistorie.

1980

Erling Østerud

Nes på Romerike.

Bygdeboka bind 7.

Bygdehistorie.

1980

Martin Dehli

Raumnes & Årnes idrettsforening 100 år.

1881 - 1981

1971


Tanker og minner.


Andreas Buhol

Det var en gang.....Nes på Romerike

1977

Kjell Aasum


BØKER SOM OGSÅ OMHANDLER

LOKALHISTORIE.

 

BØKER MED GAMLE HÅNDTVERKS-TRADISJONER.

BØKER SOM ER FUNNET OG BRUKT I BYGDA.
 BILDE

TITTEL

UTGITT

FORFATTER

 

Matklokketårn


2020


 

Romerike historielag.

Årbok 1970.

1970 Romerike historielag
 

Romerike historielag.

Årbok 1975

1975

Romerike historielag

 

Romerike historielag.

Årbok 1980

1980

Romerike historielag

 

Romerike historielag.

Årbok 1982

1982 Romerike historielag
 

Romerike historielag.

Årbok 1986

1986 Romerike historielag
 

Romerike historielag.

Årbok 1990

1990 Romerike historielag
 

Romerike historielag.

Årbok 1992

1992 Romerike historielag
 

Romerike historielag

2001 Romerike historielag
 

Sølvsjøen.

Sammarsfortelling fra Odalen

2001

Gunnar Westgaard

 

Fetsund lenser.

De usynlige lensene

1985

Inger Haug

 

Haugen skal hete Raknehaugen

2005

Jan Nordberg

 

Den langsomme reises kunst. D/S Skibladner gjennom 150 år. 1856 - 2006.

2005


 

Den Norske byggeskikken. Hus og bolig på landsbygda fra middelalder til egen tid.

1995

Arne Lie Christensen

 

Romerike Fridrettskretssin historie 1927 - 1988. 

Ti vinner-kvinner og en taper. En historisk mosaikk om kvinners kamp i Akershus.

2014


 

Glomma gjennom Sørum. Livet langs elva.

2009


 

Drømmen om gull.

Eidsvoll gullverk 

1758 - 2008

2008 Jan Arne Sandholtbråten
 

Fra bondens jord til borgers bord.

Landbruket i Akershus gjennom 150 år.

1992 Simen Flyen
 

De var der da det skjedde. Deltagere og andre berørte forteller om krigshandlingene i Glåmdal i 1940.


Per-Øivind Skarphol

 

Gamle Norske kart.

Akershus fylke

1979


 

Norges herredstyrer i jubileumsåret 1937.

Akershus fylke

1937


 

Til veggs.

29 kulturprofiler fra Romerike.

2005

Ronny Østnes

 
 

Sprangmodeller.

Håndarbeide

2007

Herborg Wahl

 

Jakten på sprang.

Håndarbeide.

2003 Herborg Wahl
 

Nytt liv i gamle sprangmønstre.

Håndarbeide.

1999

Herborg Wahl
 

Den Lille nuperelle.

Håndarbeide.

2005

Herborg Wahl

 
 
 

Salmebog.

Årnes kirke.


 

 

Kirkesalmebok.

Årnes kirke.

1926

M.B.Landstad

 

Sandhed til gudsrigtighed en enfoldig og efter mulighet sort, dog tilstrekkelig forklaring over Dr.Martin Luthers - Truth for godliness is a simple and possible opportunity.


Erik Pantoppidan

 

Kogebog for nøisomme hjem. 

Norsk formelsamling.

Årnes apotek.

1947

Jens Bjørnebo
 

Lærebok i reseptlesning.

Årnes apotek.


Ansgar J. Smith

 

Formelsamling 1936.

Årnes apotek.

1936

Norges apotekerforening

 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


  

Bøker i lokalarkivet