Dag Harald Liberg style=

Dag Harald Liberg

Leder Leder slektsutvalg
Per Ljøgodt style=

Per Ljøgodt

Nestleder Leder arkivutvalg
Bente Kværnes style=

Bente Kværnes

Sekretær
Karin Valen-Sendstad style=

Karin Valen-Sendstad

Kasserer
Hilde Irene Hagen style=

Hilde Irene Hagen

Styremedlem Leder Nes Kirkeruiner
Heidi Schøyen Simensen style=

Heidi Schøyen Simensen

Styremedlem
Berit Ring style=

Berit Ring

Leder Buneset-utvalg
Mads Dystlien style=

Mads Dystlien

Leder fotoutvalget
Erik Grenaker style=

Erik Grenaker

Varamedlem
Åsgeir Seland style=

Åsgeir Seland

Varamedlem