Klikk på vedlegget nederst for å få komplett register over steder i Nes bygdebok.

Registret omfatter navn på alle bosteder som er omtalt med egen overskrift i Nes bygdebok bind 1-5. Det inneholder navn på bostedet, gards- og bruksnummer der det finnes, sidetall og bind. I kolonnen for bruksnummer står «h.pl» for bosteder uten eget bruksnummer, dvs. husmannsplasser og noen andre bosteder uten oppgitt bruksnummer. Sidetallet viser til den sida der bostedet er omtalt, eller der omtalen begynner. Navn på bostedene er skrevet slik de står i bygdebøkene, uansett om dette er offisielle skriveformer eller ikke.

Registret er utarbeidet av Raumnes Historielag ved Berit Henaug, Tom Halvorsen, Jan Tønnessen og Jan Erik Horgen.

Vi håper registret vil være til nytte for mange!

Nes, februar 2014

Raumnes Historielag

Fil oppdatert 26. februar 2022 (side og bind var forskjøvet fra Mangen)