Lokalarkiv

Arkivet

Lokalhistorisk arkiv har tilhold i det gamle bankhvelvet under blomsterbutikken i Amfisentret på Årnes, og har åpent en kveld i måneden. Disse dagene annonseres via historielagets nettsider og Facebook.

Det vil da være mulig å lese dokumenter som vi har i arkivet (såfremt disse ikke er klauserte)  INGEN DOKUMENTER LÅNES UT.

Lokalhistorisk arkiv har som intensjon å ta vare på Nes historien for ettertiden, og vi tar imot alt av «gamle» papirer, protokoller og fotografier fra privatpersoner og lag/foreninger.  Ingen saker er for «unge» og ingen er uinteressante.

Den som leverer inn materialet bestemmer om alt eller deler av dette skal sperres for innsyn, og eventuelt i hvor lang periode. Innleverer får kvittering for det innleverte materialet, og eventuelle klausuler og eierforhold blir notert på innleveringsbilaget.

Dersom eksisterende lag / foreninger ønsker å leie arkivplass hos oss er dette mulig.  Det er smart å ha alt på et trygt sted. Prisen for dette er en årlig pris på kr. 110,- pr hyllemeter (ink. mva).

For kontakt og videre opplysninger: Per Ljøgodt, 922 64 088, per.ljogodt@hotmail.com


INNHOLD I ARKIVET PR. MAI 2019.

 • Arve Lillevold (Nes sang).
 • Botsfengslets fangeleir på Rød.
 • Coop Romerike SA.
 • Jens Colstrup.
 • Dambygg i Nes.
 • Elvefestivalen.
 • Esval gård.
 • Fenstad sykepleieforening.
 • Charlotte Amalie Finchenhagen. (Gravferd).
 • Fjuk vel / Fjuk beboerforening.
 • Flakstad sanitetsforening.
 • Ole Kristian Fredriksen (En krigsseilers liv og historie).
 • Frigjøringsjubileet 1995.
 • Friheim.
 • Lensmann Hans Haga (Veger og bruer i Nes).
 • Hagasundet sundsted.
 • Aksel Hagen.
 • Fogd Erik Hauge.
 • Hjemmestyrkene i Nes. (1940-1945).
 • Hvam idrettslag.
 • Hvam Landbruksskole.
 • Ihle sanitetsforening.
 • Jerpestad Sanitetsforening.
 • Jerpestad og Ihle sanitetsforening.
 • Kjussetervegen.
 • Maren Lohrbauer.
 • Møllene i Sagstuåa.
 • Mørdre kvinneforening. (Misjonsforening).
 • Mørdre sanitetsforening.
 • Nei til EF/EU.
 • Nes arbeiderforening/Kulmoens småbrukarlag.
 • Nes Bondelag. (sang).
 • Nes bygdeboknemd.
 • Nes bygdeungdomslag.
 • Nes Forenede Bilruter.
 • Nes Husflidslag.
 • Nes Kameraklubb (cd m/fotografier).
 • Nes kristelig folkeparti.
 • Nes kristelig folkeparti ungdomsgruppa.
 • Nes Prestegård.
 • Nes provianteringsraad Aarnes.
 • Nes reiselivslag.
 • Nes revy- og amatørteater. (fotografier og VHS opptak).
 • Nes Sag og Høvleri.
 • Nes turnforening.  (Dokumenter, fotografier, turndrakter).
 • Nes venstre.
 • Norges vassdrags og eliktrisitetsverk.
 • Pensjonistuniversitetet i Nes.
 • Raumnes Historielag.
 • Torleiv Rimstad.
 • Romerike Radio (Kassetter).
 • Romerikstakken.
 • Runnisaga velforening.
 • Magnus Rød.
 • Sager i Nes.
 • Skolevesnet i Nes.
 • Skreppenga/Snekkerstua.
 • Svanfoss.
 • Torsonstusaga.
 • Treskelag i Nes.
 • Tysklandsbrigadens veteranforening.
 • Uvesund vel.
 • Utdanningsforbundet i Nes.
 • Olav Viken.
 • Vestre Udnes forsamlingshus.
 • Ole Kristensen Walstad.
 • Westby Smia.
 • Årnes Glassmagasin.
 • Årnes Huseierforening.
 • Årnes inner wheel klubb.
 • Årnes Meieri.
 • Årnes videregående skole. (Husmorskolen).
 •   

  OVERSIKT OVER FANER DEPONERT I ARKIVET

  BREDE FANER

  HYLLE NR

  HVILKE FANER ER PÅ DEN ENKELTE HYLLE

  5

  HUSMO SKOLE

  4

  FRAMTUN OG BODDING SKOLE.

  HUSMO SKOLE.

  ØSTGÅRD SKOLE.

  3

  BRÅRUD SKOLE.

  VESTSIDEN SKOLE.

  VORMSUND SKOLE.

  FRAMTUN OG AULI SKOLE.

  2

  VORMSUND SKOLE.

  ÅRNES SKOLE 1921.

  ÅRNES SKOLE 1958.

  NORGE FOR FOLKET.

  1

  GRENI SKOLE.

  RUNNI SKOLE.

  NES FRAMHALDSSKOLE.

  VØYEN SKOLE.

   

  SMALE FANER

  HYLLE NR

  HVILKE FANER ER PÅ DEN ENKELTE HYLLE

  2

  NES TURNFORENING.

  OPAKER SKOLE

  1

  OPAKER SKOLEKORPS.

  OPAKER SKOLEKORPS.

  FUNNEFOSS UNGDOMSKORPS.

  OPPAKER SKOLE.

   

   

I tillegg har vi fått innlevert fotografier og gjenstander av enkeltpersoner