NES LOKALHISTORISKE ARKIV ER GODKJENT SOM ARKIVDEPOT OG VI HAR OGSÅ TILLATELSE TIL Å PUBLISERE PÅ RIKSARKIVETS PLATFORMER PÅ NETTET.

Lokalhistorisk arkiv har tilhold i det gamle bankhvelvet under blomsterbutikken i Amfisentret på Årnes, og har åpent en kveld i måneden. Disse dagene annonseres via historielagets nettsider og Facebook. Det er også et oppslag på døren inn til arkivet som inneholder datoer for våre møter.

Det vil da være mulig å lese dokumenter som vi har i arkivet (såfremt disse ikke er klauserte)  INGEN DOKUMENTER LÅNES UT.

Papirer og fotografier oppbevares trygt her innenfor 1 meter armerte betongvegger og en 8 tonns tung hvelvdør. Temperaturen i hvelvet er på konstant 16 grader slik at ikke sopp og mugg kan utvikle seg.

Lokalhistorisk arkiv har som intensjon å ta vare på Nes historien for ettertiden, og vi tar imot alt av «gamle» papirer, protokoller og fotografier fra privatpersoner og lag/foreninger.  Ingen saker er for «unge» og ingen er uinteressante.

Den som leverer inn materialet bestemmer om alt eller deler av dette skal sperres for innsyn, og eventuelt i hvor lang periode. Innleverer får kvittering for det innleverte materialet, og eventuelle klausuler og eierforhold blir notert på innleveringsbilaget.

Vi har pr. i dag en mengde arkiver fra nedlagte lag og foreninger, men det er også en del som fortsatt eksisterer i dag som finner det veldig trygt å la oss ordne og oppbevare deres arkiver. 

Alle dokumenter som innleveres ordnes, stifter og binderser fjernes før de blir lagt i spesielle syrefrie arkivomslag. Alt blir så lagt i syrefrie esker som påsettes arkivskaperens navn og et intern arkivnummer.

Fotografier som innleveres til oss legges enkeltvis i spesielle syrefrie konvolutter som er beregnet for langtidslagring av fotografier.

Ordnet innhold i arkivet kan man finne detaljert oversikt over ved å gå på de andre fanene under Lokalhistorisk arkiv.

Arkivet har gått til innkjøp av flere typer skannere som blir benyttet i vårt arbeide. Disse ses under.

Dersom noen har bilder de ønsker å beholde originalen av selv, men ønsker at vi skal ha en digital kopi så kan vi ordne dette på våre møtekvelder.

VI KOMMER GJERNE RUNDT OG HENTER GJENNSTANDER, DOKUMENTER OG FOTOGRAFIER UTENOM MØTEKVELDENE.

Dersom eksisterende lag / foreninger ønsker å leie arkivplass hos oss er dette mulig.  Det er smart å ha alt på et trygt sted. Prisen for dette er en årlig pris på kr. 110,- pr hyllemeter (ink. mva).

Vi oppbevarer også alle de lokalhistoriske bygdebøkene som kan kjøpes via Nes bibliotek.

For kontakt og videre opplysninger: Per Ljøgodt, 922 64 088, per.ljogodt@hotmail.com


EPSON V850 PROFESJONELL SKANNER SOM VI HAR 2 STYKKER AV. DEN KAN DIGITALISERE ALLE KJENTE BILDEFORMATER PÅ MARKEDET INKLUSIV GLASSNEGATIVER.EPSON 370 FOTOSKANNER SOM VI HAR EN AV. DEN KAN DIGITALISERE PAPIRBILDER OPP TIL A-4 SAMT LYSBILDER OG 135 NEGATIVREMSER.

AVISON A-3 SKANNER SOM VI HAR EN AV. DETTE ER EN DOKUMENTSKANNER SOM KAN DIGITALISERE OPP TIL 200 SIDER I MINUTTET.

CZUR BOKSKANNER SOM VI HAR EN AV. DETTE ER EN BOKSKANNER SOM KAN SKANNE EN DOBBEL SIDE OPPTIL A-3 PÅ 1,2 SEKUNDER. SKANNEREN KAN OGSÅ BRUKES PÅ STØRRE FOTOGRAFIER ETC OPP TIL A-3 STØRRELSE.