Klikk på linken for å åpne: Kulturminnekart Nes

Link til 3D-kart:                  Kulturminnekart Nes 3D

 

Link til web-side for registrering av kulturminner  Kulturminnekart Nes registrering

 

 

Raumnes Historielag er initiativtaker og var første lag til å ta i bruk kartløsningen.  Hensikten er å markere alle historiske steder i Nes kommune, og på Romerike for øvrig.

Hvor var alle husmannsplasser ?  Hvor var det dammer ?  Hvor har de mange sagene og møllene vært i bygda ?  Vi ønsker innspill til alt som mangler, og alt som er feil.

Kontaktperson i Raumnes Historielag er Per Linnerud.

I tillegg til at enkeltpersoner har gjort en stor innsats innenfor enkelte kategorier, har Raumnes Historielag avholdt grendemøter.  På disse møtene har vi fått innspill til steder og navn som skal festes til kartet.

08.04.2015     Brårud / Vestre Fenstad
29.04.2015     Fenstad øst
10.11.2015     Skogbygda (ekstra møte 13.04.2016)
20.10.2016     Opaker / Greniskogen / Vormsund øst
23.11.2016     Vormsund vest / Røa / Vestre Udnes
14.02.2017     Haga
21.01.2018     Årnes