Æresmedlemmer

En rekke medlemmer er gjennom årene hedret med æresmedlemsskap i Raumnes Historielag for sin innsats for laget.

Roald Aarhus ble valgt til æresmedlem på årsmøtet 17. mars 2015.  Roald har lagt ned et stort arbeid i å dokumentere husmannsplasser i Fenstad.

 

Jan Erik Horgen blir overrakt beviset på at han er æresmedlem av Tom Halvorsen

Jan Erik Horgen blir overrakt beviset på at han er æresmedlem av Tom Halvorsen

Jan Erik Horgen ble valgt til æresmedlem på årsmøtet 26. mars 2014.

 

Ove Antonsen ble på årsmøtet Ove_Antonsen18. mars 2010 tildelt æresmedlemskap.

 

 

 

Berit Lunder er æresmedlem.

Nils Baalsrud er æresmedlem i Raumnes Historielag.

Tom O. Halvorsen er æresmedlem.   .

 

 

 

Tom Jøran Bauer og Mari Marstein er begge æresmedlemmer. De ble oppnevnt i 1993.  Tom Jøran Bauer var leder i Raumnes Historielag fra 1985 til 1988.

Anne-Olaug Ingeborgrud (kilde wikipedia), født 28. april 1925 i Nes, død 17. mars 2003.  Anne-Olaug_Ingeborgrud  Politiker i KrF og lærer av yrke.  I kommunestyreret fra 1959. Etter tolv år i lokalpolitikken var hun i perioden 1973–1977 Akerhus KrF’s vararepresentant på Stortinget.  Hun ble innvalgt som fast medlem på Stortinget fra Akershus i 1977, og satt i én periode. Hun ble æresmedlem i KrF i 1991. I 1995 fikk hun Kongens fortjenstmedalje i sølv.  Som pensjonist skrev hun flere lokalhistoriske bøker. Anne-Olaug Ingeborgrud var opptatt av å bevare og formidle lokalhistorie fra bygda Nes på Romerike. Hun ble utnevnt til æresmedlem i Raumnes Historielag i 1993, og skrev blant annet følgende bøker: Glimt fra livet på Skauen før 1950: Nes på Romerike, Nes bygdebok (1989), Kvinner i arbeid for hjem og samfunn (1992), I Livets tjeneste: Jordmor Annes fargerike liv (1993), Stasjonssenteret Årnes vokser fram (1997),
Glimt fra Gamle Los Christianos (lokalhistorie fra Tenerife, 1998).

I 1993 ble også Torleiv Rimstad og Oskar Kjensli æresmedlem i Raumnes Historielag.

I 1979 ble Magnus Røed utnevnt som æresmedlem i Raumnes Historielag.  Magnus var med på å stifte Raumnes Historielag, og var lagets formann i 25 år.  Magnus Røed ble født i 1902 i Kråkstad, og var bonde på Heberg.  Kona  Aslaug Schøyen Røed Aslaug Røedhadde aldri noen verv i laget, men på grunnlag av den støtten hun ga Magnus og laget ble hun også utnevnt som æresmedlem i 1979.  Hun var odelsjente på Store Heberg.
Den tredje personen som ble æresmedlem i 1979 var Helga Smith.

 

 

 

 

 

I 1978 ble det utnevnt fem æresmedlemmer i laget. Marit Holtung og Aasmund Nygaard var med i det det første styret i laget.  Thor Hexeberg har blant annet skrevet bygdebøkene «Nes på Romerike», bind 1 i 1958, bind 2 i 1961 og bind 3 i 1964. Erling Østerud og Johan Holter ble også valgt til æresmedlemmer dette året.

gårdbruker Erling Østerud  og gårdbruker Johan Holter.  Bygdebokforfattere i Nes.Erling Østerud (1899-1979) var fra Henu og var utdannet landbrukskandidat.  Han var rektor ved Romerike Folkehøyskole.  Han var formann i bygdeboknemnda.  Erling Østerud var ikke i styret for Raumnes Historielag, men veldig aktiv på ulike felt. Johan Holter (1904-1978) fra fra garden Holter i Fenstad, og kom med i bygdeboknemnda i starten av 1950-årene.  Johan Holter var i styret til han døde.

I beretningen til lagets 25-års jubileum er sokneprest Herman Stabell nevnt som lagets andre æresmedlem. Hermann var med i det første styret til Raumnes Historielag, og var i styret i mange år.Sokneprest_Stabell

 

 

 

 

På stiftelsesmøtet til Raumnes Historielag ble Martin Døsen Martin_Døsen utnevnt til æresmedlem.  Martin ble født i Fåberg i 1875, og var bestyrer ved landbruksskolen 1910-45.  Han gjorde et viktig arbeid for å restaurere Gamle Hvam.