Hvem er du?

Slektsutvalget i Raumnes Historielaget har etter ide fra NRK sin serie "Hvem tror du at du er?" gravd litt i anene til noen kjente nesbuer. 

 

2018: Hvem tror du at du er Arild ?


___________________________________________________________________________

2017: Hvem tror du at du er Grete?