Hvem forsker hvor ?

Angi gårds- og bruksnummer for å angi gård eller sted/plass i nærheten av gård (utskilt fra gård), navn på sted, familienavn (ikke av nyere dato).Nes_kart

Annie Lerdal,

Dag H. Liberg,
187/ Nordhaug (Martin Matisen 1866-1924),
192/ Finnholt-eie (Ole Hansen 1870-1961),
192/19 Finnholt Nokken,
192/29 Sandberg,
193/ Fjell (Mathis Hansen Fjeld 1777-1838),
193/ Fjellshagen (Olaf Hansen 1851-),
194/4 Bjørndalen (Martin Kristiansen 1866-1914),
197/ Aulibraaten (Hans Mathiesen 1821-1906).

Erik Grenaker,

Erland Smidt,

Gunnar Elvhaug,

Ingar Johnsen,

Johnny Magnus Ekstrand,

Jonny Granås,

Magne Thorsen,

Reidar Lundsæther,

Rolf Nordli,
14 Grinder plass Moen
21 Holter plass Nordli
41 Sandaker plass ??
97 Fuglerud plass Meklenborg
129 Barhaug plass Barhaughøgda
I Ullensaker ukjent plass under Kopperud
I Skedsmo Kragerudhagen plass under Kragerud.

Solfrid Kristiansen,

Synnøve Indgjerdingen,

Torstein Fyhri,

Tove Hedberg,

Wenche Horn,

Øystein Smidt,

 

Fra DIS

Alf Steinar Jønnes, 50/1 Greni Søndre, 111 Greni vestre, 112 Greni østre.

Anne Mette Bollerud, 133 Bollerud

Arne Hovland,

Egil Kaarud, 85/1 Ullershov nordre med Gurud eng, 36/ Svindal, 198/4 Strøm, 78/ Ullershov søndre, 103/ Skaalerud

Jan Magne Hanstad, 96/ Arnestad, 69/1 Vaagstad nordre, 69/7-11Vaagstad søndre,

Jan Tønnesen, 30/ Grinkelsrud, 89/1 Rolstad søndre

Kai Olav Hertel Grøndahl, 189/ Hammerstad

Karin Bråtner, 192/ Finholt, 170/ Fjuk, 149/ Husmo søndre, 185/1 Klodsbodding, 195/2 Munkerud, 146/2 Yn

Nora Grøndal, 197/ Aulibraaten