Raumnes Historielag har gjennom sine 50 år arbeidet mye med å registrere bygdekulturen i Nes.  I denne vesle utstillingen viser vi smakebiter fra lagets virke for å ta vare på bygdas kulturhistorie.

Emner for historielagets registreringer har vært:

 • Kirkebøker og andre gamle kilder
 • Foto
 • Sølvtøy
 • Innbo og interiører
 • Redskaper
 • Kjoner og smier
 • Buklokker
 • Husmannsplasser
 • Nedlagte boplasser
 • Setrer
 • Sager
 • Møller
 • Dammer

I 1961 arrangerte historielaget en sølvutstilling på Lillerommen med over 250 utstilte gjenstander.  Over 400 sølvgjenstander ble registrert.  Utstillingen hadde konservator Jorunn Fossberg, Norsk Folkemuseum, som faglig medarbeider.  Til utstillingen ble det laget en katalog.

I 1960-åra gjennomførte historielaget en storstilt registrering av gamle møbler, redskaper og andre gjenstander I Nes.  Registreringen foregikk i samarbeid med Institutt for folkelivsgransking ved Universitetet i Oslo.  Ansatte og studenter ved instituttet registrerte og fotograferte mer enn 6.000 gjenstander på nærmere 200 steder i Nes, mest på gamle garder og plasser, men også nyere bosteder.  Kopi av registerkortene finnes i Nes kommunes arkiv.  Et eksemplar ble også sendt til de stedene der gjenstander hadde blitt registrert.

I 1981 ble det registrert buklokker i Nes.  Det kom inn detaljerte opplysninger om mer enn 100 buklokker.  De aller fleste stammet fra 1800-taller og kom fra tre områder: Elverum i 1840-åra, Blaker i 1860-70-åra og Toten fra samme tid.  Buklokkene mistet sin egentlige funksjon – å ringe folk fra jordet inn til mat – i løpet av 1940-50 åra. I 1970-åra tok historielaget initiativ til å ringe med buklokkene hver Olsok formiddag – en tradisjon som har festet seg.  Den utstilte klokka er fra Øvre Valstad, og er støpt på Elverum.