DET LOKALHISTORISKE ARKIVETS BILDESAMLING.

Vi har fått inn en mengde fotografier i det lokalhistoriske arkivet. Mange er fysiske papirkopier og noen er digitale kopier. Vi er like takknemlige for alt vi får inn.

Ikke alle ønsker å gi fra seg et gammelt bilde og da er en digital kopi like kjærkomment. Det viktigste er å beholde bildet for ettertiden.

Når vi får inn bilder er vi takknemlige dersom vi også får historien rundt bildet og navnene på personene dersom det er mulig.

Alle bilder blir oppbevart i henhold til gjeldende forskrifter og regelverk innenfor arkivsektoren.

Alle fysiske papirkopier ligger i spesielle syrefrie konvolutter beregnet på oppbevaring av fotografier.

Vi har også fått inn en del fotoalbum som står i et eget rom i hvelvet. Lite av dette er digitalisert enda, men vi håper på sikt å få gjort dette etter hvert. 

Ikke alt vi digitaliserer kan legges ut på nettsider da det er strenge regler for publisering av bilder. Dette gjelder spesielt bilder hvor det er personer med.

VI HAR INNGÅTT ET SAMARBEIDE MED NES BIBLIOTEK SLIK AT MAN KAN SØKE PÅ DE FLESTE DIGITALISERTE BILDENE PÅ DENNE SIDEN: Websøk (bib.no)

DIGITALISERTE BILDER KAN SENDES TIL per.ljogodt@hotmail.com GI BESKJED DERSOM VI KAN PUBLISERE DEM.