Åpent møte om navn og språk

Åpent møte om navn og språk

Publisert av Dag Harald Liberg den 15.11.06. Oppdatert 06.01.17.
Link til Statistisk sentralbyrå sin navnestatistikk: ssb.no/navn