Åpning av bygdeborgen ved Vålerbråtan i Fenstad

Åpning av bygdeborgen ved Vålerbråtan i Fenstad

Publisert av Dag Harald Liberg den 02.10.21. Oppdatert 18.10.21.
Da er bygdeborgen behørig gjenåpnet !

Dagen for bygdeborgåpningen startet med regn og gult farevarsel og medførte selvsagt en usikkerhet om dette kunne gjennomføres som planlagt. Frykten for at det ville bli få oppmøte viste seg å være helt ubegrunnet.  Rundt 70 personer trosset vær og vått underlag for å være med på åpning.

Arkeolog Reidun Aasheim fra Viken Fylkeskommune stod for faglig innhold, avduking av infotavle og omvisning rundt i borgen og delte velvillig av sin kunnskap.

Leder i Vestre Fenstad Vel Roy Kristoffersen og primus motor for borgen og stiprosjektet Sylvia Tverfjell takket dugnadsgjengen

Kulturminnerådgiver Kristoffer Andersen i Nes Kommune la vekt på dugnadsinnsatsen som de lokale gjør for å gjøre kulturminner tilgjengelig for alle.

Ullr Vikinglag ved Marte M Rødås, Ole Emil Vikan, Egil Gukild, Olivia Frøberg og Heimdal Apeland skapte en fantastisk ramme til glede for både de mange oppmøtte barna, men de gledet også de voksne. De avsluttet arrangementet med en oppvisningskamp med sverd, kniver og skjold.

Og man skjønner arrangementet har vært veldig vellykket når man får spørsmålet fra et av de fremmøtte barna "Blir det flere bygdeborgåpninger?" og hører noen andre rope "Hadet, vikinger!"   Vi har stor tro på at dette er et kulturminne og turmål som mange vil glede seg over i årene fremover.