Årsmøte 2016

Årsmøte 2016

Publisert av Berit Ring den 22.02.16. Oppdatert 22.01.17.
RAUMNES HISTORIELAG, 2150 Årnes

19. februar 2016

Til medlemmene i Raumnes Historielag

ÅRSMØTE 2016

Det innkalles til årsmøte i Raumnes Historielag torsdag 10. mars 2016 kl. 19.00 i Pakkhuset, Årnes.

Saksliste:

 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
 2. Valg av ordstyrer, sekretær og to til å underskrive protokollen
 3. Årsmelding 2015 årsmelding 2015
  FOTOUTVALGET RAUMNES
  Årsmelding Slektsutvalget_2015
 4. Regnskap 2015
 5. Forslag til vedtektsendringer
  vedtekter Raumnes Historielag
  vedtektsendringer 2016
 6. Forslag til arbeidsprogram 2016
 7. Kontingent Forslag til vedtak: Medlemskontingent holdes uendret: 300 kr.
 8. Innkomne saker
 9. Orienteringer
 10. Valg

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet, må være styret i hende innen 1. mars.

Etter årsmøtet forteller Tom Jøran Bauer om sitt arbeid med bøkene om Flakstadkroken og om Haga/Auli-området – den siste er under arbeid.

Lagets kulturminnevern-diplom deles ut.

Enkel servering.

Velkommen til årsmøte!

 

Med hilsen

styret i Raumnes Historielag

Berit Ring (s)

Tlf: 995 01 426