Årsmøte 8. mars 2018

Årsmøte 8. mars 2018

Publisert av Dag Harald Liberg den 28.02.18.

RAUMNES HISTORIELAG

 

Årnes, 22. februar 2018

 

Til medlemmene i Raumnes Historielag

ÅRSMØTE 2018

Det innkalles til årsmøte i Raumnes Historielag tirsdag 8. mars 2018 kl. 19.00 i Pakkhuset, Årnes.

Saksliste:

Godkjenning av innkalling og dagsorden

  1. Valg av ordstyrer, sekretær og to til å underskrive protokollen
  2. Årsmeldinger 2017 fra styret og utvalga
  3. Regnskap 2017
  4. Forslag til arbeidsprogram 2018
  5. Innkomne saker
  6. Kontingent
    Forslag til vedtak: Medlemskontingent holdes uendret 300 kr.
  7. Valg

 

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet, må være styret i hende innen 2. mars.  Utdeling av hederstegn og kulturverndiplom.

 

Etter årsmøtet som i år er på Kvinnedagen, kåserer Elisabeth Lunder om et både trist og viktig emne fra kvinners historie: "Om barnemordersker og de Castbergske barnelover."

 

Enkel servering.

 

Salg av Romerike Historielags årbok 2017, 400 kr.

 

Velkommen til årsmøte!

 

Med hilsen styret i Raumnes Historielag

 

Berit Ring (s)

Jernbanegata 4B

2150 Årnes

 

Tlf: 995 01 426