Årsmøte Raumnes Historielag

Årsmøte Raumnes Historielag

Publisert av Dag Harald Liberg den 10.03.22.

Årsmøtet i Raumnes Historielag ble gjennomført på Pakkhuset torsdag 10. mars med 31 medlemmer tilstede.  Berit Ring ble takket av etter 11 år i ledervervet.

Berit ønsket velkommen, og overlot ordet til Jan Erik Horgen som var kveldens ordstyrer.  Årsmeldinger, regnskap, kontingent og arbeidsprogram ble godkjent som fremlagt, etter et år preget av corona.

Det ble gjennomført en vedtektsendring i $6 fra krav om minst 4 medlemmer i hvert utvalg, til minst 3 medlemmer.  I samme paragraf utvidet årsmøtet laget med to nye utvalg.  Et utvalg for Buneset, og et utvalg for Nes Kirkeruiner.

Valg

Leder: Dag H. Liberg
Styremedlemmer: Karin Valen-Sendstad
Heidi Schøyen Simensen
Bente Kværnes
Hilde Hagen

Varamedlemmer: Elisabeth Thorgersen
Berit Ring

Arkivutvalg: Per Ljøgodt
Åsgeir Seland
Margrethe Sten Hernes
Jan Erik Horgen

Slektshistorisk utvalg: Dag H. Liberg
Erik Grenaker
Jonny G. Granås
Ingar Johnsen
Mette Engelsrud

Fotohistorisk utvalg: Mads Dystlien
Glenn Granheim
Arnfinn Ringstad


Utvalg for Buneset Berit Ring
Tom Halvorsen
Steinar Johansen

Utvalg for Nes kirkeruiner Hilde Irene Hagen
Inger Anderson Hagen
Jon Gaute Albert Fyhri 

Revisorer: Søren Nordbye
Terje Smith

Berit Ring har vært leder i Raumnes Historielag i 11 år.  Hun kom inn i historielag rundt 2002, og har hatt en rekke verv.  Selv om Berit går ut av hovedstyret har hun fortsatt verv som vararepresentant og som primus motor for nyopprettet utvalg for Buneset.

 

Jan Erik Horgen har vært i styret historielaget i 45 år.  Jan Erik fortsetter som medlem av arkivutvalget.

 

Jon Fyhri avslutter en lang karriere i valgkomiteen.  Jon fortsetter i det nyopprettede utvalget for Nes Kirkeruiner.

 


Deltakere på årsmøtet 2022.

 

Bodding sanitetsforening ved Inger Rønningen og Harald Verket ble tildelt kulturverndiplomet for vedlikehold av gamle Bodding skole.  Harald Verket fortalte om bygningen og arbeidet.

 

Åse Mørk fortalte og viste bilder fra Stein skole.