Årsmøte i Romerike Historielag

Årsmøte i Romerike Historielag

Publisert av Dag Harald Liberg den 10.06.23.

Romerike Historielag gjennomførte sitt årsmøte torsdag 1. juni 2023 i Hvitesalen på Hurdal Verk Folkehøgskole.

 

Sakspapirer finnes på Romerike Historielag sine hjemmesider.  Alle de faste årsmøtesakene ble vedtatt med enkelte kommentarer.  Kontingenten på 150,- kr forblir uendret.  Dette beløpet er en del av kontingenten som medlemmene betaler til sitt lokale historielag.   Selv styrets forslag til helt nye vedtekter ble godkjent uten diskusjon.