Årsmøte

Årsmøte

Publisert av Dag Harald Liberg den 15.03.23.

Til medlemmene i Raumnes Historielag

 

 

ÅRSMØTE 2023

 

Det innkalles til årsmøte i Raumnes Historielag

 

tirsdag 21. mars 2023 kl. 19.00

i Odd Fellow lokaler, Solberggården i Jernbanegata 11 A på Årnes.

 

Saksliste:

 

 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
 2. Valg av ordstyrer, sekretær og to til å underskrive protokollen
 3. Årsmelding 2022 fra styret og utvalga
 4. Regnskap 2022
 5. Forslag om endring av vedtekter
  1. Endring av vedtekter §5 og §7 om representanter til Romerike Historielag
  2. Endring av vedtekter §5 om utvalgsledere som styremedlemmer
 6. Forslag til arbeidsprogram 2023
 7. Innkomne saker
 8. Kontingent
  Forslag til vedtak: Medlemskontingent økes fra 300 kr til 350,- kr.
  Det innføres en lavere kontingent for medlemmer under 30 år på kr 200,- kr.
 9. Valg

 

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet,
må være styret i hende innen 14. mars 2023.

 

Det serveres jubiluleumskake og kaffe !

Utdeling av kulturminneprisen.

Etter årsmøtesakene vil Frits Wahlstrøm fortelle om historien til hotellet og Solberggården.

 

Velkommen til årsmøte!

 

Med hilsen

styret i Raumnes Historielag