Årsmelding 2006

Årsmelding 2006

Publisert av Dag Harald Liberg den 15.03.06. Oppdatert 22.01.17.

Årsmøte i Raumnes Historielag 2006 ble holdt på Bøndernes Hus i Fenstad 15. februar 2006. 31 personer var tilstede, hvorav 29 medlemmer av Raumnes Historielag. I tillegg til ordinære årsmøtesaker, underholdt ”Bæ’re enn itt’no”, bestående av Berit Lunder, Arild Kristensen og Terje Kristensen.  Johan Rolstad fortalte om Bøndernes Hus gjennom tidene, og Arild Ramstad fortalte om sine planer for Bøndernes Hus.

Tillitsvalgte Leder: Jan Erik Horgen Nestleder: Berit Ring Kasserer: Karin Valen-Sendstad Sekretær: Stein Eriksen Styremedlem: Grete Smith Volle Vararepresentanter: Jan Lund og Rolf Nordli

Ættehistorisk utvalg: Jan Petter Tønnesen, Gunnar Aasvangen, Tom Halvorsen og Erik Grenaker. Fotohistorisk utvalg: Kjell Aasum, Frits Wahlstrøm, Ole Erik Eier og Finn Kjone.

Revisorer: Åsgeir Seland og Bjørg Steffensen.

Utsendinger til Romerike Historielags årsmøte: Styrets medlemmer, styrets varamedlemmer, Inger Lise Landmark, Aase Nyhus, Magne Thorsen. Vararepresentanter: Ove Antonsen, Erik Nærby og Åsgeir Seland.

Valgkomite: Berthe Eggum, Åsgeir Seland og Ole Martin Kværnhaugen.

Styrets arbeid Styret har i meldingsåret holdt 7 styremøter og behandlet 59 saker. I tillegg har det vært 3 arbeidsmøter for utsendelse av medlemsskriv/kontingenter.

Styret har fortsatt arbeidet med å skilte gamle bygninger på Årnes med eiendomsnavn, byggeår og kortfattet historikk. Et utvalg bestående av Berit Ring og Agnes Melby utfører prosjektet. 21 skilt er planlagt satt opp. Det innkomne materiale om bygningene vil bli samlet i en arkivperm.

Det er sendt søknad til Sparebankstiftelsen på 210.000,- kr. vedr. Fenstad Hjelpekirkegård. Første søknad ble avslått, men det ble sendt ny søknad, som også er avslått. Ny søknad vil bli sendt.

Styret har uttalt seg om Schiefloegården, og brev er sendt til Nes kommune med oppfordring om å bevare gården.

Styret har uttalt seg om vegnavnsaker i Nes.

Styret har etter oppmoding fra NVE sendt oversikt over registrerte dammer i Nes. Registreringa er utført av Ove Antonsen.

Berit Lunder er kontaktet for utgivelse av en publikasjon med hennes dikt, sanger, prologer, skuespill etc.

Arbeidet med felles hjemmesider for historielaga på Romerike, også Raumnes Historielag, er godt i gang ved Tom Halvorsen. Nå redigerer Gunnar Aasvangen ei hjemmeside for Raumnes Historielag. Han og Rolf Nordli er oppnevnt som lokal redaksjon av nye hjemmesider for laget.

Raumnes Historielag var representert på orienterende møte om kulturråd i Nes. Rådet har ikke kommet i gang ennå.

Raumnes Historielag har to representanter i brukerrådet for Nes Samlinger, der det er holdt to møter i 2006.

Medlemmer Pr. 31.12.2006 har laget 230 medlemmer, pr. 31.12.2005 218 medlemmer. Årsaken til økningen er innmelding av medlemmer på forskjellige møter.

Økonomi Medlemskontingenten, 200 kr, ble på årsmøtet 2006 ikke endret. Historielagets økonomi er god. Det er i 2006 innført et nytt regnskapssystem som bl.a. gjør utsendinger av medlemskontingenter vesentlig lettere enn tidligere. Regnskapssystemet koster kr. 1.000,- pr. år.

Aktiviteter 2006

Åpent møte med DIS-Norge ble holdt torsdag 30. mars 2006 i Nes Bibliotek.

Den planlagte byvandringen under Årnesdagene ble erstattet med omvisning og kåseri i Torbjørn Nilsens samlinger. Arrangementet fant sted lørdag 3. juni 2006. Ca. 150-200 fremmøtte.