Årsmelding fra fotohistorisk utvalg 1987

Publisert av Rolf H. Nordli den 27.01.88. Oppdatert 05.01.17.

Utvalget har bestått av
Rolf Nordli, leder
Karin Leonhardsen,
Johan Solbakken,
Kjell Aasum,
med tiltredende medlemmer valgt av Nes kulturstyre
Anne Marie Ramstad
Håkon A. Sukke

Det er arrangert ett fotoregistreringsmøte i perioden – gamle Hvam 15.10.87.  Antall bilder registert i 1987 var 204.

Hele bildesamlingen på ca. 600 foreligger nå med registerkort og fotokopi i ringperm.

Utvalget har forøvrig vært behjelpelig med å skaffe et bilde fra samlingen til bruk i Romerike Historielags årbok.

For utvalget

Fenstad den 27. januar 1988

Rolf Nordli