AVLYST / UTSATT Nes under okkupasjonen

AVLYST / UTSATT Nes under okkupasjonen

Publisert av Dag Harald Liberg den 01.02.20. Oppdatert 20.03.20.

Onsdag 1. april vil Frits Wahlstrøm presentere sin nye bok om Nes under okkupasjonen.
Mange har uttalt at "Krigen blir vi aldri ferdig med". Jeg slutter meg til de som uttrykker dette, sier Frits. Det utgis stadig bøker fra krigsårene. I 2020 er det 80 år siden 2. verdenskrig startet og 75 år siden den sluttet. Det blir et år preget av minnemarkeringer. Til dette minneåret vil jeg utgi en lokalhistorisk bok om hendelser i Nes i løpet av okkupasjonsårene. Boken vil bli ferdig og utgitt i løpet av våren 2020.

Jeg har gjennom mange år samlet stoff og bilder fra de fem mørke årene i Nes. Mye har jeg skrevet selv i form av intervjuer, mens øvrig stoff er hentet fra andre kilder. Det blir en lettlest og interessant bok, sentrert om viktige hendelser i og utenfor bygda vår.

Selv om det ikke var direkte krigshandlinger i Nes, verken i aprildagene 1940 eller senere i okkupasjonsårene, måtte nesbuene i stor grad leve nær og blant våre okkupanter. Her er det bare å vise til Runni leir, hvor det i perioder bodde fra 400 til 1200 tyskere tett inn på befolkningen. I arbeid og fritid preget soldater, befal og offiserer gatelivet og butikkene på Årnes. Tyske tropper marsjerte daglig bevæpnet og syngende langs veier og gater. Til tider bodde det flere tyskere enn etablerte beboere i bygdesenteret.

Selv om livet til de fleste nesbuer gikk sin vante gang i krigsårene, skjedde også dramatiske hendelser som skaket opp bygda. Arrestasjoner av motstandsfolk førte til de alvorligste konsekvenser for de som ble tatt. Og det spredte uro og uhygge da en ung nesbu ble likvidert på åpen gate i 1942.

Boken blir på omkring 250 sider og vil omhandle mange viktige begivenheter. Flere nesbuers modige deltagelse i harde kamphandlinger, de dramatiske våpenslippene, sprengningen av broene, samt den spennende flyktningtrafikken gis god omtale. Artikler og hendelser blir rikt illustrert med bilder og tegninger.