Arbeidsplan fotoregistrering

Arbeidsplan fotoregistrering

Publisert av Rolf H. Nordli den 01.06.85. Oppdatert 22.01.17.
 1. Ta kontakt med andre historielag som har gjennomført registr.
 2. Finn lokale samarbeidspartnere som kameraklubb, sanitetsforeninger o.l.
 3. Opprett styringsorgan, dvs. samarbeidsforum med representanter fra ulike organisasjoner.
 4. Lag avtale om faglig bistand fra «Sekretariat for fotoregistrering»
 5. Planleqg fotoarkiv, gjerne i eget lokale
 6. Planlegg innsamlingsarbeid, teknisk reproarbeid og økonomi.
 7. Planlegg utnyttelsen av det ferdige arkiv.
 8. Undersøk tidligere samlinger
 9. i bøker som «Det var en gang»
 10. avisenes gjengitte foto
 11. kommunale /offentlige samlinger/utstillinger
 12. nabobygdenes samlinger
 13. Sett opp framdriftsplan og personellplan