Arkivgruppa i RB

Arkivgruppa i RB

Publisert av Dag Harald Liberg den 28.02.17.


Arkivet inneholder materiale fra:
 • Raumnes Historielag.
 • Westby Smia.
 • Nes Sag og Høvleri.
 • Nes Forenede Bilruter.
 • Nes Husflidslag.
 • Fenstad sykepleieforening.
 • Jerpestad Sanitetsforening.
 • Ihle sanitetsforening.
 • Nes Bygdeungdomslag.
 • Nes Kameraklubb (cd m/fotografier).
 • Romerike Radio (Kassetter).
 • Hjemmestyrkene i Nes. (1940-1945).
 • Frigjøringsjubileet 1995.
 • Nes arbeiderforening.
 • Kulmoens Småbrukarlag.
 • Pensjonistuniversitetet i Nes.
 • Årnes Huseierforening.
 • Årnes Glassmagasin.

Noen av arkivene er fullstendige, mens andre er slunkne.

I tillegg har vi fått innlevert enkle dokumenter, protokoller og fotografier av enkeltpersoner