Arkivmøte 22. februar

Publisert av Dag Harald Liberg den 10.02.17.
Arkivutvalget vil jobbe med materiale de har mottatt.

Men de tar gjerne i mot besøk og innlevering av arkivmateriale.  Først om fremst ønsker vi å ta vare på gamle protokoller og annet materiale fra nedlagte lag, foreninger og bedrifter i Nes.  Men det kan også være aktuelt å lagre materiale fra aktive foreninger.  Vi vil heller lagre dette i vårt bankhvelv, enn at Esval skal få det....

Det gjøres en avtale mellom den som avleverer materiale og Raumnes Historielag om hvem skal ha rettigheter og innsyn til materialet.  Aktive foreninger som ønsker full kontroll over materialet må betale selvkost.

For kontakt og videre opplysninger: Per Ljøgodt tlf 600 31 088 per.ljogodt@hotmail.com    Arkivet er i underetasjen i Ami Årnes. Rett frem når du går ned trappen. Evt gå fra parkeringshuset der hvor Shine har sin virksomhet.