Bjørndalen

Bjørndalen

Publisert av Dag Harald Liberg den 29.03.19.

Reidun Vesteng og Ole Erik Gransbråten mottok Kulturverndiplomet fra Raumnes Historielag på årsmøtet 28. febraur. Diplomet tildeles for særskilt godt utført arbeid med restaurering, istandsetting og vedlikehold av husmannsplassen Bjørndalen ved Rakeievegen og Gørrtjernet. Diplomet og en kollasjon ble overrekt av leder Berit Ring.