Bli kjent med lokalarkivet i Nes

Bli kjent med lokalarkivet i Nes

Publisert av Dag Harald Liberg den 26.08.17. Oppdatert 08.09.17.
I Nes har vi et flott lokalhistorisk arkiv som vi vil vise frem torsdag 14. september fra kl 18:00 til 21:00.  Du kan få se og vite hva som kan lagres i Raumnes Historielag sitt arkiv i det gamle bankhvelvet kjelleren på Amfi i Årnes.  Eller du kan se hva vi har på lokalhistorierommet sammen med Nes Bibliotek. Foruten bygdebøker og andre lokale bøker, er det gamle aviser og mange andre kilder for bl.a. slektsgranskere..


Arkivet i kjelleren

I kjelleren på Amfi Årnes har Raumnes Historielag etablert et lokalhistorisk arkiv.  Her har vi allerede samlet en del.  Vi ønsker å ta vare på protokoller og annet materiale etter for eksempel nedlagte foreninger.  Jerpestad og Ihle sanitetsforening og Nes Venstre er to av flere foreninger som har levert inn materiale.  Arkivmateriale etter nedlagte bedrifter og privatarkiv er også aktuelt.  Det viktigste er at vår lokalhistorie ikke blir kastet.

Materialet trenger ikke være sortert før innlevering (bør ikke være...).  Vi sørger for at binderser, plastlommer etc blir fjernet, og at papirer lagres i syrefaste arkivmapper og bokser.  Den som innleverer materialet bestemmer hvem som skal ha rettigheter og innsyn til materialet i ettertid.   Aktive foreninger som ønsker full kontroll over materialet må betale selvkost.

Har du noen permer, protokoller, fotoalbum el.l. fra en nedlagt forening eller bedrift ? - Stikk innom i løpet av kvelden.

Lokalhistorierommet i Nes Bibliotek
Helt øverst i Amfi Årnes finner du Nes Bibliotek.  Her er det et eget lokalhistorierom med mange gode kilder for slektsgranskere og andre.  Her er alle lokale bøker som bygdebøker for Nes og nabokommunene.  Her er de noe nyere bøkene om Haga og om Flakstad.  Her er folketellinger, hefter om husmannsvesenet i Nes, avskrift av kirkebøker m.m.

Her har også slektsutvalget sine møter som er åpne for alle.  Her hjelper vi hverandre med å finne frem i ulike kilder.  Ta med papirer eller PC med informasjon om de opplysningene du allerede har.  Skriv gjerne ned på forhånd hva du ønsker hjelp til først. Har du noen navn, datoer steder som kan være til hjelp så skriv de ned.