Bygdetinget på Øvre Romerike på 1700-tallet

Bygdetinget på Øvre Romerike på 1700-tallet

Publisert av Dag Harald Liberg den 08.10.18.

Karl Henrik Laache forteller om "Nytt fra bygdetinget på Øvre Romerike. Samhandling mellom bygdefolk og embetsmenn på 1700-tallet."  Foredraget er torsdag 18. oktober kl 19:00 i kulturhuskafeen på Årnes.

 

 

Karl Henrik Laache er master i historie (2016) med sin oppgave «Bygdetingets funksjon på 1700-tallet. En nærstudie fra Øvre Romerike med fokus på tinget som arena for samhandling mellom allmue og embetsmenn.»

I oppgaven tar Laache for seg både tingets oppbygging og funksjon, og beskriver de ulike aktørene og deres ulike roller. Bygdetinget var det viktigste møtepunktet for både samhandling og konfliktløsning i 1700-tallets Norge. Der møttes bygdesamfunnet til bekjentgjørelser, konfliktløsing, straffesaksbehandling og samhandling mellom øvrighet og allmue. Bygdetinget er godt dokumenter i de lange rekkene av justisprotokoller som ligger i arkivene. Justisprotokollene, eller tingbøkene er utgangspunkt for Laaches oppgave. De er skannet og ligger på nett, men er skrevet med gotisk håndskrift som gjør dem lite tilgjengelige.»

Inngang kr 100,-.