Demokrati i Norge før og under unionen med Sverige

Demokrati i Norge før og under unionen med Sverige

Publisert av Dag Harald Liberg den 27.10.14. Oppdatert 08.01.17.


Øyvind Østerud sine fagområder er bl.a. styreformer, statlig suverenitet og nasjonale og internasjonale maktforhold.  Dette blir et interessant og spennende foredrag i jubileumsåret.

Foredraget er i kulturkafeen i Nes kulturhus 4. november kl 19:00.  Inngang kr 100,-.
Kafeen er åpen fra kl 18:30.
Arrangør er Kirken i Nes og Raumnes Historielag

Grunnloven_1814

 

Utdrag fra wikipedia: Grunnloven ble godkjent av Riksforsamlingen i Eidsvollsbygningen den 16. mai 1814.  Et underskrevet eksemplar ble overrakt kong Christian Frederik 17. mai. Etter en kortvarig krig med Sverige ble Norge tvunget inn i personalunion med Sverige. I henhold til Mossekonvensjonen av 14. august skulle Christian Frederik overlate den utøvende makt til statsrådet, og innkalle Stortinget for å endre Grunnloven for å muliggjøre unionen med Sverige. Deretter skulle han abdisere og forlate landet. Det overordentlige Storting kom sammen 7. oktober, og den 10. oktober mottok en stortingsdeputasjon kongens abdikasjon, før han samme kveld reiste til Danmark. Under stadig kontakt med svenske kommissærer fullførte Stortingent grunnlovsrevisjonen 4. november 1814, og samme dag ble kongen av Sverige valgt til konge av Norge. Stort sett ble bare paragrafene som var til hinder for inngåelsen av en løs personalunion endret.