Dugnad slåttemarka Nes kirekruiner

Dugnad slåttemarka Nes kirekruiner

Publisert av Dag Harald Liberg den 23.05.22.

Sted: Nes kirkeruiner, Ullershovvegen 159, 2160 Vormsund
Tid: 30.-31. mai 2022 kl. 10.00-16.00

Nes kommune inviterer i samarbeid med Naturvernforbundet og Kåre Homble til dugnad på slåtteenga ved Nes kirkeruiner. Slåttemarka er urterik og lite prega av gjødsling. Den er solrik og det er stort potensial for pollinerende insekter.
30.-31 mai blir det dugnad for å rydde kratt og uønskede arter som Vinterkarse i enga. Arbeidet ledes av Kåre Homble.
Enga ligger vakkert til ved Nes kirkeruiner på Nestangen. Nestangen er utpekt til kulturlandskap av nasjonal verdi og utgjør landskapet der elvene Glomma og Vorma møtes. Enga er urterik med arter som tiriltunge, aurikkelsveve, hårsveve, gjeldkarve, markjordbær, gul gåseblom, ryllik, engknoppurt, gulmaure, blåklokke, gulflatbelg, tveskjeggveronika, blåkoll og grasstjerneblom. I partier er det også hestehov som tegn på forstyrret/utrast mark.
De siste årene har det pågått et arbeid for å holde gjengroingen tilbake slik at de viktige naturverdiene ivaretas.

Det blir servert lunsj. Ta gjerne med elektrisk motorsag eller kraftig hagesaks.

Påmelding og spørsmål til kulturminnerådgiver Kristoffer Andersen: kristoffer.andersen@nes.kommune.no, tlf. 477 82 716.