Fotoregistrering – Åland i Fenstad står for tur

Fotoregistrering – Åland i Fenstad står for tur

Publisert av Rolf H. Nordli den 01.06.85. Oppdatert 22.01.17.

Vel 200 gamle bilder er registrert i Nes siden arbeidet startet i mars. De aller fleste av disse bildene er registrert i nordre del av Østre Fenstad. Dersom resten av bygda saumfares like nøye, vil sluttresultatet bli flere ganger de to tusen som var registreringens antatte mål. Vi ser imidlertid ingen grunn til å endre kriteriene for bildeutvelgelse ennå, sier Rolf Nordli som leder historielagets fotoutvalg. Tvert om kunne vi ønske muligheter for å bruke «finkam» når vi blar i gamle album – det fins mer interessant enn noen aner.

Registreringen kom i gang takket være god oppslutning om et kurs som ble holdt for de som ønsket å være med på et pionerarbeid. Tanken om å foreta fotoregistrering hadde da vært diskutert i historielaget i lengre tid, og man visste at de eldste i Nes – de viktigste kildene til opplysninger – kunne falle fra før noe ble gjort. Kurset ble holdt i lagets egen regi, og lærere ble hentet fra Forbundsmuseet i Akershus.
Det er for øvrig forbundsmuseet som tar seg av den tekniske siden ved registreringen, det vil si avfotografering av bildene, overføring av opplysninger om bildene til dataregistre, og oppbygging av et bildearkiv som er offentlig tilgjengelig.  16 personer fikk fotoutvalgets godkjenning etter kurset – det var Anne Tvethaug, Årnes, Kari Sundby, Årnes , Ove Nyhus, Haga, Karin Leonhardsen, Råmåsfoss, Helge Berg, Rånåsfoss, Johan Solbakken, Rånåsfoss, Thor Hexeberg, Vormsund, Olav Dybvig, Vormsund, Anne Marie Kjølstad Dybvig, Vormsund, Jan Erik Horgen, Brårud, Åse Kristensen, Fenstad, Rolf Nordli, Fenstad, Inger Djupvik, Fenstad, Håkon A. Sukke, Årnes, Jørn Engebretsen, Årnes og Arne Taraldsen, Årnes .

Registreringen gjennomføres i hovedsak ved oppsøkende virksomhet, men det skal også holdes et møte i hver del av bygda, slik at folk kan komme med sine bilder. Det er holdt registreringsmøte på Ihle Sanitetshus, og neste sted blir Nordby forsamlingshus i Fenstad.  Flere lokale lag og organisasjoner er kontaktet med sikte på samarbeid om å oppspore gamle bilder og opplysninger om dem.
Folk i Åland, Fenstad, oppfordres med dette om å «grave fram» de riktig gamle bildene – og de ikke fullt så gamle – slik at tidligere generasjoners miljø kan bli kjent. Det som
skjer på møtet er at registratorer gjennomgår bildene sammen med eieren, og noterer de opplysninqer som finnes. Bildene lånes med for avfotografering, og bringes tilbake til eieren etter to-tre uker.

Fotoregistreringen innebærer mye arbeid, men kan også gi store tilskudd til  lokalhistorien. Ved siden av selve fotoarkivet, som troligblir opprettet ved Nes bibliotek, kan det ut fra bildene skrives mye personalhistorie og kulturhistorie. Ikke minst kan de lokale fotografenes historie bli synlig på denne måten. Det er også viktig at det regionale bildearkivet, ved forbundsmuseet i Akershus, vil kunne dekke eventuell etterspørsel etter bilder fra Nes – som ellers ville være en hvit flekk på kartet. De bildene som er kommet inn til nå, kan grovt deles i tre grupper.

  • Portrettene i «visittkortformat» er den eldste qruppen, og fins i stort antall.  Dessverre er en god del uten opplysninger om navn og sted, og er da bare unntaksvis aktuelle for registrering.
  • Skole- og konfirmasjonsbilder er den andre gruppen, som er ganske arbeidskrevende fordi flest mulig av personene må identifiseeres. Målet er å få registrert alle slike bilder, iallfall fram til 1940.
  • Den tredje gruppen er amatørbilder, og her kan kvaliteten variere svært. Mange «gullkorn» fins, men det må gjøres et utvalg for at rammene for registreringen ikke skal sprenges fullstendig.

Reqistreringsarbeidet er altså omfattende, og fotoutvalget ber om at flere melder seg interessert i å delta. Etter en kort innføring utfylling av registreringsskjema kan man bli registrator, eller helst delta på et 12 timers kurs som holdes til høsten. Det vil bli nok å gjøre for den som mener det er viktig å forhindre at verdifull kunnskap om fortida går tapt.

De nevnte registratorene er interessert i at folk tar kontakt med dem for å diskutere  aktuelle bilder, identifisere personer på bilder og ellers skape en opinion for å bevisstgjøre enda flere.