Gnr 083 brnr 008 Gamle Nes

Gnr 083 brnr 008 Gamle Nes

Publisert av Dag Harald Liberg den 01.01.50. Oppdatert 28.02.17.

 

Nes kirkeruiner

Nes kirkeruiner

Det er beskrevet to mindre skred på slutten av 1500-tallet. I begynnelsen av 1700-årene gikk det stadige ras i området.

 

 

Nes kirkeruin ligger ved neset der Glomma og Vorma møtes.  Ble bygget på 1100-tallet.  Kirken brant i 1567 under krigen mot Sverige.  I 1697 ble den utvidet til en korskirke.  Kirken brant igjen i 1854 etter et lynnedslag.  På grunn av rasfare ble den ikke bygget på nytt.

 

Kveldsvandring Lillerommen - Nes kirkeruiner

Kveldsvandring Lillerommen – Nes kirkeruiner

Kjerkestua er barndomshjemmet til myntgravør Ivar Throndsen (1853-1932) fra Fenstad. Han startet sin utdannelse som læregutt hos juveler Tostrup i Christiania. Fikk stipend og studerte i København, Berlin og Paris. I 1879 ble han ansatt ved Den kongelige mynt på Kongsberg.  Gjennom 47 år var han landets fremste myntgravør.

Throndsen utførte stempler på mer enn 450 medaljer og medaljonger, blant annet Norges 17. mai medaljer i perioden 1884-1920. Han fortsatte som myntgravør helt til han døde, 78 år gammel.

Stua var opprinnelig en husmannsplass under gården Holter på Nordby i Åland i Fenstad. Stua flyttet fra Fuglerudinngjerdinga i Vormsund til Gamle Nes i 1970.


Gamle Nes på wikipedia