Gravhaugtur – bli kjent i bygda

Gravhaugtur – bli kjent i bygda

Publisert av Dag Harald Liberg den 27.05.15. Oppdatert 08.01.17.


Turen starter kl 11:00 fra parkeringsplass ved Runni vis-à-vis Runniringen (ishallen) i Runnivegen på Årnes.  Etter å ha gått turen til gravhauger på Årnes, tar vi busstur rundt ellers i bygda.    Ta med mat og drikke til en rast på Gamle Hvam undervegs på turen.  Turen avsluttes ca kl 17:00.

Vi går til to gravhauger på Runni og tar buss fra bussholdeplassen der ca kl 11.40. Vi går også til en del andre gravfelt på turen, ha godt fottøy.

Turavgift: 150 kr for medlemmer, 200 kr for ikke-medlemmer – alle velkommen!

Påmelding innen 25. august til Jon Fyhri, tlf 995 65481, ePost  jongaf@online.no

 • Brudehaugen
 • Haug, Runni
 • Henni
 • Kaiehaugen
 • Nisselia, Mørdre
 • Gravfeltet Hestehagen på Tomteråsen / Hvam
 • Gravfelt på østsden av Hvamsalleen
 • Funn ved Kjølstad og Fenstad
 • Gravhaug Henu og Tesen
 • Gravfelt Horgen
 • Strøm
 • Nordre Fenstad
 • Sigøynerhaugen
 • Åsleia
 • Gravfelt Skrabben
 • Gravhaug Nyenga / Myggedal og Bjørke
 • Funnsteder ved Arnestad
 • Vormsund